URSUS

XXIV Zjazd PTTK Oddział „Ursus”

Nagrody i wyróżnienia za szczególną aktywność w krzewieniu turystyki i krajoznawstwa

3 sierpnia 2022 roku odbył się XXIV Zjazd PTTK Oddział „Ursus”. Oddział w roku bieżącym obchodzi swoje 66-lecie i tyle lat jest obecny wśród mieszkańców nie tylko Ursusa ale i Warszawy, a nawet województwa mazowieckiego.

W ciągu 66 lat swojego istnienia Oddział zorganizował wiele imprez, podczas których ich uczestnicy mieli możliwość wypoczynku na świeżym powietrzu pod opieką wykwalifikowanych organizatorów i opiekunów. Ukoronowaniem tej działalności było obchodzone w roku ubiegłym 65-lecie Oddziału, jednak z uwagi na panującą epidemię koronawirusa, obchody przełożono na „korzystniejszy” moment. Momentem tym był XXIV Zjazd PTTK Oddział „Ursus”. Wszyscy obecni na Zjeździe otrzymali dyplom z podziękowaniem za szczególnie aktywną działalność na rzecz krzewienia turystyki i krajoznawstwa. Ponadto szczególnie aktywni działacze wyróżnieni zostali przez Zarząd Główny PTTK Honorowymi Odznakami PTTK – złotą – Kolega Paweł Zań i srebrnymi – Koleżanki Elżbieta Lewandowska i Krystyna Ptasińska, a ponadto Koleżanka Anna Górecka i Kolega Andrzej Mikołajczyk wyróżnieni zostali złotą odznaką „Zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży”.

XXIV Zjazd PTTK Oddział „Ursus” wybrał nowe władze na kolejną kadencję 2023–2026. Na Prezesa Zarządu Oddziału wybrany został Kolega Janusz Ptasiński.

Uczestnicy Zjazdu szczególnie dziękują Marszałkowi Województwa Mazowieckiego za upominki dla uczestników Zjazdu oraz firmom: TEDJAR PPHU Tadeusz Marcinek z Piastowa oraz Sklep Spożywczy Krzysztofa Szczerby z Ursusa – dostawcom miłych poczęstunków dla uczestników Zjazdu.

Zbigniew Lewandowski

Sekretarz PTTK Oddział „Ursus”

Fot. Jacek Sulewski

MS 13-14/2022, 18 sierpnia 2022