XX Mazowiecki Festiwal Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Artystycznej ASTERIADA

Jubileuszowa edycja festiwalu organizowanego przez DK Włochy

Przebieg Festiwalu

Eliminacje konkursowe prowadzone będą z podziałem na placówki szkolne i pozaszkolne (w tym zgłoszenia indywidualne)

Taniec: 21–22–23.04.2022

Miejsce: Okęcka Sala Widowiskowa DKW
przy ul. 1 Sierpnia 36 A, Warszawa

Teatry: 25–26–27.04.2022

Miejsce: Okęcka Sala Widowiskowa DKW
przy ul. 1 Sierpnia 36 A, Warszawa

Piosenka I etap – Dom Kultury „Włochy”
ul. Bolesława Chrobrego 27, Warszawa

21–22.04.2022 – Szkoły

23–24.04.2022 – Placówki pozaszkolne

Piosenka II etap – Okęcka Sala Widowiskowa DKW przy ul. 1 Sierpnia 36 A, Warszawa

13–14.05.2022 (Szkoły – Placówki pozaszkolne)

Koncerty Galowe:

Szkoły: 20.05.2022, godz. 14.00
Próby godz. 12.00

Placówki pozaszkolne: 21.05.2022, godz. 14.00Próby godz. 12.00

Miejsce: Okęcka Sala Widowiskowa DKW
przy ul. 1 Sierpnia 36 A, Warszawa

Koncert Jubileuszowy:

29.05.2022

Miejsce: Okęcka Sala Widowiskowa DKW
przy ul. 1 Sierpnia 36 A, Warszawa

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 11 marca 2022 r.

Warunkiem udziału w Festiwalu jest przesłanie w wyznaczonym terminie kompletu dokumentów zawierających: wypełnioną elektroniczną kartę zgłoszenia i kopię dowodu opłaty wpisowej, oraz – jeśli oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych uczestnika zostało wyrażone na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez rodzica lub opiekuna prawnego – dostarczenie tego pełnomocnictwa Organizatorowi najpóźniej w dniu prezentacji scenicznej.

Zgłoszenia należy przesłać korzystając z elektronicznej karty zgłoszenia dostępnej na stronie:
https://ankieta.dkwlochy.pl/ – do dnia 11.03.2022

Kopię dowodu wpłaty należy przesłać do dnia 11.03.2022 na adres konkursy@dkwlochy.pl

Więcej informacji na:

https://dkwlochy.pl

MS 2/2022, 17 lutego 2022