POWIAT PRUSZKOWSKI

Wysoka jakość opieki okołoporodowej w Szpitalu Powiatowym

Bardzo dobra wiadomość dla przyszłych rodziców: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie rozpoczął współpracę z doświadczonym zespołem lekarsko-pielęgniarskim ANESTE.

Poród bez bólu od zawsze jest priorytetem Szpitala Powiatowego. Już na etapie przygotowania do porodu rodzice mają możliwość uczestniczenia w zajęciach powiatowej szkoły rodzenia.

W ramach nauki prowadzone są wykłady edukacyjne, ćwiczenia usprawniające oraz zajęcia praktyczne. W czasie prelekcji pacjentki dowiadują się o fizycznych zmianach zachodzących w ciele kobiety podczas trwania ciąży oraz o zmianach w psychice.

Omawiane są elementy psychologii prenatalnej, fizjologii porodu i połogu. Spotkania obejmują też bardzo wartościowe warsztaty z psychologiem i fizjoterapeutą. Zajęcia prowadzi wykwalifikowany personel, który bardzo duży nacisk kładzie na naukę stosowania różnych metod łagodzenia bólu w czasie porodu. Szpital na Wrzesinie gwarantuje jednocześnie wszystkim rodzącym możliwość zastosowania znieczulenia farmakologicznego.

Wsparcie i ulgę w bólu pacjentkom SPZZOZ zapewnia wykwalifikowany zespół lekarzy anestezjologów ANE­STE również w okresie okołoporodowym, aby mogły w pełni cieszyć się z narodzin nowego członka rodziny.

Kontakt do powiatowej szkoły rodzenia:

Zapisy – tel. 694 626 944, w godz. 8.00–14.30.

Do szkoły rodzenia można się zgłosić od 15 tygodnia ciąży, a zajęcia rozpoczynamy w 26 tygodniu ciąży.

Zapraszamy przyszłych rodziców!