Porady prawne

Wpis do księgi wieczystej – trzeba to załatwić samemu

Niedawno zmarła moja mama. Przeprowadziłam postępowanie spadkowe w sądzie i mam już prawomocne postanowienie o nabyciu spadku. W jego skład wchodzi mieszkanie, które wcześniej należało do mamy. I to ona jest wpisana do ksiąg wieczystych jako jego właściciel. Czy ja też mam obowiązek wpisać się do ksiąg wieczystych?

Tak! Polskie prawo przewiduje, że właściciel nieruchomości ma obowiązek niezwłocznie (czyli w dużym skrócie – najszybciej jak się da) złożyć wniosek o ujawnienie swego prawa w księdze wieczystej. Ma to ogromne znaczenie dla właściciela nieruchomości, bo jeśli tego nie zrobi grożą mu aż dwie konsekwencje. Po pierwsze – każdy kto poniesie jakąkolwiek szkodę z tego tytułu, że księga wieczysta nie została zmieniona, będzie mógł żądać od właściciela nieruchomości odszkodowania z tego tytułu. Sąd je orzeknie, jeśli stwierdzi, że właściciel nieruchomości nie wykonał obowiązku uzupełnienia treści księgi wieczystej, albo działał w tym względzie opieszale. Ale to jeszcze nie wszystko. Sąd może też temu, kto nie wypełni tego obowiązku wymierzyć grzywnę i to wcale w nie małej wysokości, bo może ona wynosić od 500 zł do nawet 100 000 zł! Przepisy pozostawiają jednak furtkę pozwalającą uniknąć takiej kary. Otóż jeśli właścicieli nieruchomości wypełni w końcu swój obowiązek i wpisze się do ksiąg wieczystych, możliwe jest umorzenie grzywny, jeśli jeszcze nie została uiszczona. Sąd zdecyduje czy umorzyć ją w całości, czy tylko w części. Tyle przepisy. Od siebie dodamy jeszcze jeden powód, dla którego należy jak najszybciej zadbać o to, żeby treść księgi wieczystej odpowiadała rzeczywistości. Bez tego praktycznie niemożliwe będzie np. jej sprzedanie albo zaciągnięcie pożyczki hipotecznej, której zabezpieczeniem miałaby być taka nieruchomość. Każdy jej nabywca, a już na pewno bank, zacznie sprawdzanie stanu prawnego nieruchomości właśnie od sprawdzenia jak ona się prezentuje w księdze wieczystej. Wszelkie transakcje związane z takim mieszkaniem, domem albo działką, będą mogły zostać przeprowadzone dopiero po doprowadzeniu do pełnej jasności, kto jest aktualnym, a nie historycznym właścicielem takiej nieruchomości. Dlatego też radzimy Pani, aby jak najszybciej przeprowadziła odpowiednie postępowanie w sądzie wieczystoksięgowym i wpisała się do księgi wieczystej jako aktualny właściciel mieszkania odziedziczonego po mamie.

MS 01/2021, 4 lutego 2021

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *