Porady prawne

Wolne za pracę w sobotę

Na polecenie szefa pracowałem dodatkowo w sobotę. Wiem, że należy mi się za to dzień wolny. Czy muszę składać jakiś wniosek o ten dodatkowy wolny dzień?

Nie. W przypadku osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy, wykonywanie dodatkowych zadań w sobotę oznacza konieczność przyznania pracownikom w zamian dnia wolnego. I to nawet wtedy, gdy praca wykonywana w sobotę trwała krócej niż 8 godzin. Taki dzień wolny należy się pracownikowi z mocy ustawy. W praktyce oznacza to, że pracodawca musi go udzielić – nie ma innej legalnej możliwości. Dlatego nie ma potrzeby składania wniosku o udzielenie takiego dnia wolnego. Jedyne co może zrobić pracownik to ustalenie ze swoim pracodawcą w jakim terminie ten dzień wolny zostanie przyznany.

MS 2/2022, 17 lutego 2022