PIASTÓW

Wkrótce finał przebudowy ul. Konopnickiej

W Piastowie trwa – rozpoczęta 14 lipca 2021 r. – przebudowa ul. Marii Konopnickiej.

Przebudowa ul. M. Konopnickiej swym zakresem obejmuje odcinek od ul. J. Kasprowicza do ul. C. K. Norwida o długości 200 m. Zniszczona nawierzchnia jezdni z płyt betonowych jest wymieniana na nową. W ramach przebudowy ulicy wykonywane są zjazdy indywidualne do posesji i dojścia do furtek oraz chodnik. Konstrukcja nowo budowanych nawierzchni wykonywana jest na podbudowie z kruszywa łamanego, stabilizowanego cementem z kostki brukowej betonowej zróżnicowanej kolorystycznie. Szerokość jezdni po przebudowie wyniesie 5,0 m. Nawierzchnie drogowe będą odwadniane do nowo projektowanej kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w pasie drogowym ulic J. Kasprowicza i M. Konopnickiej.

Roboty budowlane prowadzi firma Wiesław Bugajczyk BUD-BRUK Zakład Robót Drogowych z Pruszkowa.

Przewidywany termin zakończenia prac to – zgodnie zumową – 15 listopada 2021 r.

UM Piastów

MS 17/2021, 14 października 2021