BRWINÓW

Wizyta wicemarszałka

Gminne inwestycje drogowe – zrealizowane i planowane

W czwartek 12 maja 2022 r. Brwinów odwiedzili wicemarszałek województwa mazowieckiego Rafał Rajkowski oraz dyrektorzy Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. Tematem spotkania były wykonane oraz projektowane na terenie gminy Brwinów przedsięwzięcia drogowe.

To już kolejna wizyta wicemarszałka Rafała Rajkowskiego w Brwinowie. Podczas bieżącego spotkania burmistrz Arkadiusz Kosiński mówił o zrealizowanych inwestycjach i przedstawił aktualne problemy drogowe gminy. Następnie delegacja udała się w teren – burmistrz osobiście oprowadzał gości, pokazując wykonane projekty oraz omówił takie, na które mieszkańcy czekają z utęsknieniem, a przy których gmina oferuje partnerską współpracę.

Delegacja obejrzała rondo Ignacego Kozielewskiego mieszczące się u zbiegu ulic Biskupickiej, Marszałka Józefa Piłsudskiego i Armii Krajowej oraz otaczający je skwer z rzeźbą patrona – projekt zrealizowany w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. Skwer stał się nową atrakcją dla mieszkańców i odwiedzających miasto – miejscem, gdzie można zrobić pamiątkowe zdjęcie w towarzystwie naturalnej wielkości rzeźby plenerowej wykonanej z brązu, przedstawiającej Kozielewskiego jako harcerza.

Goście wizytowali także ul. Biskupicką od ronda w kierunku Biskupic. Przejście po stronie wschodniej ulicy zakończyło się na odcinku pomiędzy ul. Szkolną a ul. Sienkiewicza w miejscu zrealizowanej inwestycji – burmistrz poinformował, że dalsza część chodnika jest już zaprojektowana.

Następnie goście przejechali odcinkiem nowo wyremontowanej ul. Kępińskiej w Brwinowie łączącym ul. Wilsona z drogą wojewódzką nr 719. Przejazd ul. Kępińską stanowił okazję do przybliżenia problemu związanego z włączeniem się do ruchu, tj. wjazdu i zjazdu z ul. Kępińskiej na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką DW nr 719. Intensywność ruchu drogowego w tym miejscu w znacznym stopniu utrudnia także bezpieczne przemieszczanie się pieszych i pojazdów na drugą stronę miasta – przebudowa tego skrzyżowania wraz z montażem sygnalizacji świetlnej to według burmistrza Kosińskiego jedna z pilniejszych potrzeb do zrealizowania, ważna dla mieszkańców i przejezdnych.

Delegacja odwiedziła Otrębusy, gdzie 7 maja 2022 r. odbyła się uroczystość nadania nazwy Rondo Zespołu „Mazowsze”. Nowe rondo powstało w ciągu drogi wojewódzkiej nr 720. Budowę zrealizował Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, ale swój wkład w inwestycję miała także gmina Brwinów. Rondo zostało zaprojektowane kosztem i staraniem gminy Brwinów, która dodatkowo zapłaciła za odszkodowania z tytułu wywłaszczenia sąsiednich nieruchomości pod budowę ronda i przekazała Województwu kilkusetmetrową nieruchomość.

Burmistrz Arkadiusz Kosiński zaznaczył, że dotychczas zakończono wiele ważnych inwestycji drogowych, ale aby polepszać jakość życia mieszkańców trzeba działać dalej, realizować kolejne.

Dzięki wsparciu samorządu wojewódzkiego (dofinansowania projektów) gmina Brwinów szybciej się rozwija. Remonty, przebudowy dróg to ważne zadania nie tylko dla władz lokalnych, ale także dla województwa mazowieckiego.

UG Brwinów

MS 8/2022, 26 maja 2022