URSUS

Większe środki na inwestycje dla dzielnic Ursus, Włochy i Bemowo

W toku prac nad budżetem Warszawy, w dniach 23–26 listopada 2021 r., odbyły się spotkania Komisji Budżetu i Finansów m.st. Warszawy, w której mam zaszczyt pracować, z burmistrzami osiemnastu dzielnic. W trakcie tych spotkań burmistrzowie zgłaszali wnioski o brakujące i dodatkowe środki budżetowe, których nie zawierały załączniki dzielnicowe do Budżetu Warszawy przedstawione do opiniowania dzielnicom w październiku 2021 r.

Rada Warszawy na sesji budżetowej w dniu 16 grudnia 2021 roku pozytywnie rozpatrzyła wnioski Dzielnic Ursus, Włochy i Bemowo o dodatkowe środki na zadania inwestycyjne w budżecie na 2022 rok oraz zwiększyła limity wydatków w latach następnych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy na lata 2022–2050.

Dzielnica Ursus otrzymała dodatkowo 50 mln zł na budowę nowego domu kultury w latach 2022–
–2025. Uzupełniono w budżecie brakujące środki na budowę szkoły i przedszkola przy ulicy Tadeusza Hennela o 13 mln zł (realizacja 2022–2024) oraz o 5 mln zł na budowę łącznika ulicy Tomcia Palucha z ulicą Sosnkowskiego (realizacja 2022––2023).

Dzielnica Włochy otrzymała długo oczekiwane środki na rozbudowę szkoły przy ulicy Przepiórki – w kwocie 28 mln zł ( realizacja 2022–2024), brakujące środki na remont ulicy Szyszkowej – 9 mln zł ( 2022–2023) i 1,5 mln zł na budowę przedszkola przy ulicy Krakowiaków.

Dzięki dodatkowym środkom dzielnica Bemowo będzie mogła zrealizować następujące inwestycje: wybudować szkołę dla dzieci mieszkańców nowych osiedli na Chrzanowie za 52,5 mln zł, (realizacja 2023–2025), brakujący odcinek ulicy Piastów Śląskich (realizacja 2022–2024), drogi na osiedlu WAT (realizacja 2002–2024), zmodernizować Amfiteatr i wybudować filię Centrum Kultury (2022–2024). Bemowo uzyskało ponadto dodatkowe środki w roku 2022 na zadania „Budowa zespołu przedszkolno-żłobkowego przy ul. Cokołowej” – 5 763 131 zł; „Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 316 przy ul. S. Szobera 1/3” – 4 158 514 zł; „Budowa ul. Legendy (na odc. od ul. Powstańców Śląskich do zjazdu na działkę nr 12/7 z obrębu 6-11-13)” – 3 500 000 zł; „Budowa ul. Moździerzy” – 2 488 911 zł; „Budowa ul. Waldorffa na odc. ul. Powązkowska – ul. Ks. Bolesława” – 1 555 645 zł;

Zarówno Ursus (tereny po ZPC Ursus), jak Bemowo (Chrzanów) i Włochy (Pola Karolińskie) podlegają w ostatnim czasie intensywnej zabudowie, dlatego niezbędna jest rozbudowa istniejących i budowa nowych szkół, przedszkoli i żłobków. Życzymy zarządom dzielnic, aby wszystkie inwestycje udało się zakończyć w terminie dla wspólnego dobra mieszkańców.

Widząc tempo budowy nowych mieszkań, zdajemy sobie też sprawę, że będą konieczne kolejne inwestycje oświatowe na tych terenach.

Metro do Ursusa

Widzimy wszyscy jak szybko zabudowują się tereny po byłych ZPC Ursus. Na porównywalnej powierzchni z Miasteczkiem Wilanów powstaje Miasteczko Ursus, z tą różnicą, że w Ursusie zabudowa jest o wiele wyższa. Mieszkańcy nowych bloków w Miasteczku Ursus zaprezentowali swoje stanowiska i postulaty w trakcie wysłuchania dotyczącego procedowanych planów zagospodarowania kilku niedużych powierzchni, których nie objął główny plan z roku 2014. W podsumowaniu dyskusji, zastępca dyrektora Biura Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy (BAiPP) stwierdziła, że gdyby dziś projektowano plan zagospodarowania terenu po ZPC Ursus, zrobionoby to inaczej. Dla przypomnienia – składane przeze mnie do planu z 2014 wnioski o niższe wskaźniki zabudowy, zaś wyższe wskaźniki zieleni i liczby miejsc parkingowych zostały w tamtym czasie przez BAiPP odrzucone.

Tymczasem Rada Warszawy odrzuciła na sesji budżetowej poprawkę klubu PiS w sprawie przeznaczenia środków na prace przygotowawcze związane z przedłużaniem metra do Ursusa w roku 2022. Urząd tłumaczy to faktem, iż „obecnie trwają prace nad nowym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m.st. Warszawy oraz w ramach opracowania „Studium rozwoju systemu metra w Warszawie – analiza docelowego układu sieci metra w Warszawie”. Analizy uwzględnią demograficzne, techniczne oraz ekonomiczne aspekty rozwoju metra w Warszawie. Dokumenty te będą podstawą dla podejmowania dalszych prac w tym zakresie.

Mam nadzieję, że wyniki tych analiz potwierdzą pilną potrzebę budowy metra do Ursusa i w roku 2023 zostaną rozpoczęte prace przygotowawcze. Niemniej ważne będzie skomunikowanie Dzielnicy Ursus i Włoch ze stacją Karolin przy Połczyńskiej (z chwilą jej powstania), jako rozwiązanie tymczasowe na czas budowy metra do Ursusa.

Zapraszam wszystkich zainteresowanych budową metra do Ursusa do kontaktu:

MS 1/2022, 3 lutego 2022