STARE BABICE

Warszawska – BIS

STARE BABICE. Jest szansa na realizację budowy drogi

8 kwietnia 2022 r. na oficjalnej stronie www Gminy Stare Babice pojawił się wpis dający nadzieję na realizację budowy drogi udrażniającej dojazd do Warszawy (m.st. Warszawa dzielnica Bemowo – Stare Babice – Ożarów Mazowiecki – Leszno – Błonie – Kampinos – Sochaczew) i rozładowanie korków – problemu, o którego rozwiązanie od blisko 12 lat starają się kolejni włodarze poszczególnych gmin znajdującychsię na trasie Sochaczew–Warszawa. Jest to niewątpliwie dobra informacja dla mieszkańców kilku gmin powiatu warszawskiego zachodniego.

Nic nie jest szczególnie trudne do zrobienia, jeśli tylko rozłożyć to na etapy – mawiał Henry Ford. To może być właśnie recepta na sfinalizowanie Warszawskiej – BIS.

Od blisko 12 lat kolejni włodarze gmin położonych pomiędzy Warszawą a Sochaczewem zabiegali o budowę nowego połączenia komunikacyjnego z Warszawą, tzw. Warszawskiej – BIS. Szerokiej drogi, z wydzielonym bus – pasem, mającej rozładować korki. Dzisiaj, rozpoczęcie tej inwestycji przestaje być mrzonką. Pod warunkiem, że samorządy będą stały za nią murem.

Inicjatywa budowy drogi, która udrożni dojazd do Warszawy pojawiła się w 2010 roku. Powstało Studium wykonalności projektu „Obsługa komunikacyjna pasma zachodniego województwa mazowieckiego w korytarzu: m.st. Warszawa dzielnica Bemowo – Stare Babice – Ożarów Mazowiecki – Leszno – Błonie – Kampinos – Sochaczew”, z pięcioma wariantami realizacji.  Pod koniec 2018 roku Sejmik Województwa Mazowieckiego przyjął nowy „Plan zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego”. Dokument ten wyznaczył m.in. najważniejsze kierunki rozwoju regionu, również w zakresie rozwoju systemów komunikacji. Pomimo, iż przedsięwzięcie to, jako droga o znaczeniu regionalnym zostało włączone  do projektu planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego, to ostatecznie w uchwalonym planie nie zostało ujęte.  (Uchwała nr 22/18 Sejmiku Województwa Mazowieckiego).

Jak wiadomo droga ta miała odciążyć ul. Warszawską, zapewniając przy tym możliwość zbudowania trasy przeznaczonej na szybki i efektywny środek transportu publicznego. Grunty pod ten ciąg komunikacyjny są od wielu lat zarezerwowane w dokumentach planistycznych Gminy Stare Babice oraz gmin, przez które jest planowana. Mimo iż przedstawiciele Gminy Stare Babice wraz z włodarzami gmin sąsiednich starali się o utrzymanie tzw. Warszawskiej-BIS, kierując w trakcie procedury planistycznej stosowne wnioski postulujące utrzymanie jej w nowym Planie, Zarząd Województwa Mazowieckiego zdecydował się nie uwzględniać ich i odstąpić od realizacji alternatywy dla obecnej drogi wojewódzkiej nr 580. Rozstrzygnięcie Zarządu Województwa Mazowieckiego nie dało szans na nową jakość w transporcie w gminie Stare Babice, dlatego Wójt Gminy Sławomir Sumka już  w 2019 roku rozpoczął działanie na własną rękę, szukając porozumienia m.in. z władzami m. st. Warszawy i sąsiednimi gminami.

W 2019 roku Wójt Gminy Stare Babice skierował na sesję rady gminy uchwałę w sprawie wyrażenia apelu o wsparcie budowy i rozbudowy systemu drogowego w zakresie inwestycji kluczowych dla właściwego funkcjonowania gminy Stare Babice – apel do organów administracji publicznej powiatowej i wojewódzkiej (uchwała Rady Gminy Stare Babice nr XIV/145/2019 z dnia 28.11.2019 r.).
Apel ten w szczególności dotyczył zainicjowania procesu budowy drogi tzw. Warszawskiej-BIS wraz z powiązaniem jej z drogą krajową S8. Działanie to poskutkowało wyraźnym wsparciem ze strony administracji rządowej, ponieważ projekt realizacji połączenia komunikacyjnego pomiędzy Warszawą a Sochaczewem został zgłoszony przez Marszałka Województwa Mazowieckiego do Krajowego Programu Odbudowy. Wójt Gminy Stare Babice poparł koncepcję nowego śladu komunikacyjnego jako lekkiego tramwaju lub kolei. Kolejnym etapem jest akceptacja projektu przez Komisję Europejską i przyznanie dotacji na ten cel. Zgodnie z zapowiedziami rządu wspomniany projekt Unii Europejskiej ma zostać uruchomiony w ciągu dwóch miesięcy.

Skan pisma skierowanego do Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika – treść dostępna na stronie www: stare-babice.pl/warszawska-bis/

W zakresie gruntów pod planową drogę część rezerwy terenowej jest w rękach Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, co też będzie miało znaczący wpływ na koszty tej inwestycji.

Wójt Gminy Stare Babice uznał, że warto pochylić się nad podjęciem inicjatywy związanej z zaprojektowaniem i być może późniejszym wybudowaniem tej drogi własnymi siłami samorządów zainteresowanych powstaniem tej trasy. Dlatego w marcu 2022 roku, wspólnie z Panem Pawłem Kanclerzem, Burmistrzem Gminy Ożarów Mazowiecki i Panem Grzegorzem Banaszkiewiczem, Wójtem Gminy Leszno, zwrócił się do Marszałka Województwa Mazowieckiego z prośbą o wyrażenie zgody na współpracę z samorządami gmin: Stare Babice, Ożarów Mazowiecki i Leszno, w zakresie wspólnych działań zmierzających do budowy tej drogi.

Cieszy fakt, że sprawa budowy Warszawskiej – BIS i wniosku do Marszałka Województwa Mazowieckiego, o którym podczas sesji rady gminy mówił wójt, wzbudziły tak duże zainteresowanie wśród Mieszkańców, stąd nasza publikacja z informacją w tej sprawie.
Trzeba to po prostu robić etapami – jak mawiał Ford. Najpierw sojusznicy, potem finansowanie, na końcu realizacja. Wiele wskazuje na to, że dwa z trzech etapów są na ukończeniu.


Źródło: stare-babice.pl/warszawska-bis/

MS 6/2022, 28 kwietnia 2022