LESZNO

Usuwanie azbestu – podsumowanie edycji 2023

Jak co roku Urząd Gminy organizuje i finansuje w 100% akcję usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Leszno. Do 31 sierpnia fachowcy z firmy PHU PIOTR Piotr Jaczyński odebrali od mieszkańców naszej gminy ponad 67 ton szkodliwego materiału.

Wnioski o usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest przyjmowane są przez cały rok. Druki dostępne są na stronie internetowej Urzędu Gminy w Poradniku Interesanta (https://gminaleszno.pl/gmina/urzad/poradnik-interesanta) w zakładce Ochrona Środowiska bądź bezpośrednio w Urzędzie Gminy pokój nr 18.

Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Leszno dofinansowano dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Całkowity koszt wykonania zadania wyniósł 39 535,49 zł, z czego 40% kwoty w wysokości 12 351,60 zł stanowiła dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

UG Leszno

MS 09/2023, 23 listopada 2023