MICHAŁOWICESOLIDARNI Z UKRAINĄ

Urząd i mieszkańcy dla Ukrainy

Wielkie wsparcie dla obywateli Ukrainy płynie w gminie Michałowice od pierwszych dni wojny


Gmina Michałowice otwarta na potrzeby obywateli Ukrainy

■ Uruchomienie punktu informacyjnego i gminnej INFOLINII dedykowanej sprawom uchodźców z Ukrainy, którzy przyjechali do naszej gminy:

  • tel. 22 350 93 93 oraz
  • adres email: ukraina@michalowice.pl

Są one obsługiwane w języku polskim i ukraińskim.

Osoby obsługujące punkt informacyjny i infolinię przekazują informacje dotyczące możliwości otrzymania numeru PESEL, wsparcia finansowego, zapisania dzieci do szkoły czy opieki medycznej. Pod wskazane kontakty kierowane są też deklaracje pomocy mieszkańców gminy Michałowice.

■ Powołanie koordynatora ds. Ukrainy, który jest w kontakcie z osobami angażującymi się w pomoc uchodźcom w gminie Michałowice oraz Powiatowym Centrum Pomocy Ukrainie.

■ Organizowanie spotkań koordynujących pomoc uchodźcom w gminie Michałowice  z radnymi, sołtysami, organizacjami pozarządowymi oraz organizatorami zbiórek.   

■ Zorganizowanie spotkań z obywatelami z Ukrainy – na początku marca gmina zorganizowała 5 spotkań, podczas których obywatelom z Ukrainy przekazywane były informacje dotyczące m.in.: przyjęcia dzieci do gminnych szkół i przedszkoli, możliwości uzyskania pomocy psychologicznej, opieki medycznej, oddolnych inicjatyw mieszkańców oraz ogólnopolskie i wojewódzkie informacje dotyczące ich praw i możliwości skorzystania z pomocy. Równolegle z nimi odbywały się animacje dla dzieci zorganizowane przez Koła Gospodyń Wiejskich Pęciczanki i Graniczanki, aby rodzice mogli spokojnie uczestniczyć w spotkaniach. Przyszło na nie ponad 170 dorosłych osób oraz 60 dzieci.

Urząd gminy. Spotkanie z obywatelami Ukrainy

■ Opracowanie gminnych informatorów w języku ukraińskim – rozkład jazdy busów szkolnych, poradnik wraz z zaznaczonymi na mapie najważniejszymi punktami w gminie: szkoły, apteki, przychodnie, bankomaty, duże sklepy, policja, straż i urząd gminy; a także poradnik na temat segregowania odpadów.

■ Zakładka na stronie www gminy Michałowice dedykowana sprawom uchodźców. Tam gromadzone są wszystkie informacje, w tym także oddolne inicjatywy mieszkańców i informacje dla osób przyjmujących uchodźców w swoich domach.

■ Zorganizowanie przez gminę wraz z OSP Nowa Wieś i sołectwami, dwóch dużych zbiórek najpotrzebniejszych rzeczy (m.in. żywność, leki, środki opatrunkowe i czystości, koce, termosy), które zostały skierowane na Ukrainę, w tym do okupowanej gminy Hostomel. Zostały przekazane także materiały opatrunkowe i podstawowe leki dla Charkowa (we współpracy z gminą Nadarzyn) oraz przeprowadzona zbiórka krwi przed urzędem gminy (także z OSP Nowa Wieś) pn. Solidarni w Ukrainą.

■ Przekazanie Mamom z Ukrainy 14 nowych wózków typu „spacerówka”.


Gmina Michałowice wdraża rozwiązania systemowe

■ Nadanie numeru PESEL, zapewniającego m.in. dostęp do darmowej opieki medycznej w ramach NFZ,  rynku pracy i pomocy społecznej – obsługa uchodźców odbywa się w dwóch salach na parterze budynku urzędu gminy, w systemie „numerkowym” – umówienie na konkretny dzień zapewnia gwarancję obsługi i ograniczy czas oczekiwania. Na miejscu można zrobić zdjęcie. W wypełnianiu wniosków pomagają pracownicy urzędu.

■ Rozpoczęcie przyjmowania wniosków o jednorazową pomoc finansową w wysokości 300 zł oraz wniosków o refinansowanie kosztów pobytu gości z Ukrainy w domach prywatnych.

■ przyjmowanie dzieci i młodzieży do gminnych szkół i przedszkoli – w celu przyjęcia dziecka – obywatele Ukrainy kierowani są bezpośrednio do placówek oświatowych. W przypadku braku miejsca w szkole rejonowej – Centrum Usług Wspólnych wskaże inną placówkę.  


KONCERTY CHARYTATYWNE

■ Koncerty „Solidarni z Ukrainą” odbyły się w miniony weekend, 19 i 20 marca.

Wystąpili artyści ukraińscy Yelyzaveta Kostrub, Roman Chraniuk oraz zespół „Besarabia” (Dumitru Harea – fletnia Pana, tilinka, okaryna; Andrij Melnyk – akordeon; Jurij Voloshyn – saksofon), a także komorowski chór „Kumy” śpiewający utwory inspirowane folklorem różnych kultur.

Podczas koncertów była możliwość wsparcia finansowego Polskiej Akcji Humanitarnej, która świadczy pomoc ofiarom wojny w Ukrainie.

Koncert „Solidarni z Ukrainą”

Wspólne powitanie wiosny

Mieszkańcy i goszczące w gminie rodziny z Ukrainy w niedzielę 20 marca powitali wiosnę, uczestnicząc w Rodzinnym 6-kilometrowym spacerze Nordic Walking z ornitologiem. Po spacerze, w świetlicy w Regułach, odbyły się warsztaty i animacje dla dzieci. Było także ognisko i topienie Marzanny.


ODDOLNA POMOC MIESZKAŃCÓW GMINY MICHAŁOWICE

■ Stałe zbiórki dla uchodźców zamieszkałych na terenie gminy – od pierwszych dni mieszkańcy wyszli z pomocą. Codziennie dostarczają do punktów zbiorek potrzebne rzeczy, gdzie ich organizatorzy przyjmują je, segregują i wydają uchodźcom, pracując ile się da, by nikogo nie zostawić samemu sobie. Obecnie, wg szacunków urzędu gminy, na terenie gminy Michałowice mieszka ok. 700 osób z Ukrainy. Ponad połowa z nich deklaruje chęć pozostania tutaj na dłużej – do czasu uspokojenia się sytuacji w Ukrainie. Wiele osób przyjeżdża bez dużego bagażu. Brakuje im wielu rzeczy. W gminie od początku wojny prowadzanych było 5 oddolnych zbiórek. W ustaleniu z dotychczasowymi ich organizatorami chcą je kontynuować i rozważane jest utworzenie punktu wspólnego.


■ Nauka języka polskiego – z inicjatywy mieszkanki rozpoczęły się kursy dla obywateli Ukrainy. Prowadzone są one na zasadzie wolontariatu we wtorki, piątki (w świetlicy w Nowej Wsi) oraz w soboty (w szkole w Nowej Wsi). Początkowe założenie zakładało prowadzenie jednej grupy. Projekt okazał się dużym sukcesem – na liście osób przyjętych na kurs oraz rezerwowej jest już 145 osób. Zajęcia objęły 40 osób dorosłych i 32 dzieci z naszej gminy.

■ Pomoc mieszkańców była i jest ogromna –  udostępnili swoje domy wielu uchodźcom (od początku konfliktu na Ukrainie prowadzona jest przez nich baza noclegowa), oferowana jest bezpłatna pomoc medyczna, psychologiczna, dentystyczna.  Sołectwa oraz lokalne organizacje pozarządowe włączają się w aktywizowanie mieszkańców Ukrainy, zapraszają ich na spotkania integracyjne, bezpłatne zajęcia i zachęcają do wspólnego działania. Z uwagi na ogromne zainteresowanie rynkiem pracy utworzono na facebooku grupę dla Ukraińców „szukam/dam pracę”. W kawiarniach i piekarniach prowadzone są akcje „kup ciastko/drożdżówkę dla uchodźcy”. Mieszkańcy włączają się w nie z dużą ochotą. Pomoc płynie z różnych stron. Nie sposób wszystkiego wymienić.

Mieszkańcy oddają krew przed UG w Michałowicach

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom za zaangażowanie w udzielaniu pomocy uchodźcom,
za wielkie serce okazywane im każdego dnia. Choć każdy dzień przynosi nowe wyzwania,
na mieszkańców gminy Michałowice zawsze można liczyć.

Dziękujemy!

UG Michałowice

MS 4/2022, 24 marca 2022