SOLIDARNI Z UKRAINĄURSUS

Ursus dla Ukrainy

W Ursusie uruchomiono punkt informacyjny w języku ukraińskim i rosyjskim, punkt zbiórki i wydawania darów, punkty pomocy w kwestiach formalnych, m.in. przy nadawaniu numerów PESEL. Zorganizowane zostały również zajęcia adaptacyjne dla dzieci przedszkolnych, a wkrótce rusza nauka języka dla dorosłych.

– Od początku wybuchu wojny w Ukrainie mieszkańcy Ursusa ofiarnie wspierają uchodźców, dzięki czemu wiele rodzin, przeważnie kobiet i dzieci uciekających przed wojną, znalazło bezpieczne schronienie na terenie naszej dzielnicy. Serdecznie za to dziękuję. Jest to także czas dużych wyzwań dla samorządu – urzędników, pracowników ośrodka pomocy społecznej. Przed nami czas wzmożonej obsługi w zakresie nadawania numerów pesel, dodatkowych świadczeń socjalnych i innych zadań z zakresu pomocowego. Staramy się zminimalizować odczuwalne skutki tej trudnej sytuacji dla naszych mieszkańców, dlatego zmieniliśmy organizację pracy, aby mieszkańcy Ursusa mogli bez utrudnień załatwiać swoje codzienne sprawy w urzędzie – Bogdan Olesiński, burmistrz Ursusa

Zmiana organizacji pracy w Urzędzie

Od poniedziałku 21 marca br. obsługa spraw urzędowych będzie odbywała się w rozdziale na dwa wejścia i dwa systemy kolejkowe.

  • W kolejkomacie przy wejściu bocznym, od strony centrum handlowego, będą wydawane numerki w sprawie nadania numeru PESEL dla obywateli Ukrainy oraz w sprawie złożenia wniosku o paszport.
  • W kolejkomacie przy wejściu głównym będzie można pobrać numerki we wszystkich pozostałych sprawach realizowanych przez Urząd.

Zbiórka darów

W liceum przy ulicy Dzieci Warszawy 42 zorganizowana jest zbiórka darów rzeczowych i żywności. Dary wydawane są zainteresowanym osobiście. Liczba potrzebujących wciąż rośnie i przyjmowanie darów, a zwłaszcza żywności, wciąż trwa. Numer kontaktowy do osoby koordynującej to:
534 508 233. We wsparcie wciąż angażuje się wielu mieszkańców. Według ankiet zbieranych w punkcie zbiórki przy ul.  Dzieci Warszawy 42 z pomocy skorzystało prawie 900 ukraińskich rodzin. Punkt prowadzi Ośrodek Pomocy Społecznej w Ursusie wspólnie z urzędem dzielnicy przy wsparciu wolontariuszy.

Dzielnicowy punkt informacyjny

W urzędzie przy pl. Czerwca 1976 roku nr 1 działa punkt informacyjny w języku ukraińskim i rosyjskim. Na miejscu można uzyskać pomoc przy załatwianiu spraw urzędowych, a także informacje na temat różnych form wsparcia. Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00–16:00, nr telefonu: 885 458 806.

Nadawanie numerów PESEL obywatelom Ukrainy

Zgodnie z ustawą pobyt uchodźców – licząc od dnia 24 lutego 2022 roku przez kolejne 18 miesięcy – polski rząd uznaje za legalny. Obywatele Ukrainy mogą starać się o nr PESEL, który umożliwia korzystanie z opieki zdrowotnej, pomocy społecznej czy założenia firmy w Polsce. Wnioski można złożyć w urzędzie dzielnicy Ursus lub na PGE Narodowym, gdzie wspólnymi siłami rządu i samorządu uruchomiono masowy punkt nadawania numerów PESEL.

Więcej informacji na stronie internetowej: www.gov.pl oraz na www.warszawa19115.pl

Pomoc przy wypełnianiu wniosku o PESEL

Urząd przyjmuje wnioski napisane wyłącznie w języku polskim. W pięciu lokalizacjach na terenie dzielnicy otwarte są punkty, w których obywatele Ukrainy uzyskują pomoc w wypełnieniu formularza i transliteracji na język polski.

Punkty pomocy przy wypełnianiu wniosku o PESEL działają w godzinach 15:00–19:00 od poniedziałku do piątku:

1. Dom kultury „Kolorowa” ul. Gen. Kazimierza Sosnkowskiego 16

2. Dom kultury „Portiernia” ul. Traktorzystów 20

3. Domu kultury „Miś” ul. Zagłoby 17

4. Biblioteka publiczna w filii „Skorosze” ul. Dzieci Warszawy 27a

5. Biblioteka publiczna w filii „Gołąbki” ul. Czerwonej Drogi 6

Opieka nad dziećmi

Wybrane placówki kultury w Ursusie zapewniają dzienną opiekę dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Bezpłatne zajęcia od poniedziałku do piątku wraz z posiłkiem dostępne są w domach kultury: „Portiernia” w godz. 8:00–15:00 (dzieci 5–12 lat), „Kolorowa” w godzinach 9:00–15:00 (dzieci 4–6 lat) i „Miś” (dzieci 4–6 lat). Zapisy odbywają się telefonicznie lub osobiście w placówce.

Kontakt do domów kultury:

  • „Portiernia” 22 350 17 80,
  • „Kolorowa” 22 867 63 95,
  • „Miś” 22 667 92 18.

Nauka języka polskiego i warsztaty integracyjne

Od kwietnia w filii „Skorosze” biblioteki publicznej ruszą kursy języka polskiego dla dorosłych. Zajęcia prowadzone będą w ramach „Punktu informacyjnego dla cudzoziemców. Harmonia kultur”, który powstał jako odpowiedź na wzrastającą wielokulturowość Warszawy, a obecnie służy przede wszystkim uchodźcom. Już teraz w punkcie można uzyskać kontakty do tłumaczy, doradców zawodowych, prawników, czy psychologów. Wkrótce również ruszą zajęcia adaptacyjne i międzykulturowe.

Telefon kontaktowy: 22 823 46 00.

Szkoły

Pomoc obywatelom Ukrainy i stworzenie dodatkowej oferty edukacyjnej dla dzieci zapewniają także placówki pedagogiczne w dzielnicy Ursus. W sprawie zapisów należy kontaktować się bezpośrednio ze szkołami. Więcej informacji na stronie www.ursus.um.warszawa.pl/zapisy-do-szkol

UD Ursus

MS 4/2022, 24 marca 2022