Porady prawne

Urlop bez zgody pracownika

Mój szef zawiadomił mnie właśnie, że muszę wykorzystać 15 dni zaległego urlopu wypoczynkowego z zeszłego roku. Sam określił również termin, w którym mam to zrobić. Czy pracodawca ma do tego prawo?

Specustawa uchwalona w ramach przeciwdziałania COVID-19 przewiduje, że pracodawca może udzielić pracownikowi w terminie przez siebie wskazanym i z pominięciem planu urlopu wolnego bez zgody pracownika. Jednak rozwiązanie to obowiązuje tylko w czasie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Co ważniejsze – dotyczyć może jedynie urlopu zaległego. A decyzja pracodawcy obejmować może zaległy urlop w wymiarze nie przekraczającym 30 dni. To oznacza, że reguła ta nie dotyczy urlopu bieżącego, do którego nabył Pan prawo w tym roku.

Nie zmienia to jednak postaci rzeczy – jeśli miał Pan zaległy urlop, Pański szef może Panu nakazać wykorzystanie go w przez siebie wybranym terminie, a Pan ma obowiązek zaległy urlop wykorzystać.

MS 13-14/2021, 5 sierpnia 2021

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *