POWIAT PRUSZKOWSKI

Szpital Powiatowy w Pruszkowie ma nowego Dyrektora

Od 1 maja br. funkcję Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie pełni Robert Krawczyk, który uzyskał największą liczbę głosów w konkursie ogłoszonym przez Zarząd Powiatu Pruszkowskiego.

Ogłoszenie i regulamin konkursu zostały udostępnione na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Pruszkowie oraz na stronie internetowej SPZZOZ w Pruszkowie 3 marca br. Ostateczny termin składania dokumentów ustalono na 18 marca br. Wpłynęło 5 ofert, lecz tylko 4 z nich spełniły wymogi formalne. Rozmowy z kandydatami odbyły się 26 marca br. W wyniku przeprowadzonego konkursu, Zarząd Powiatu Pruszkowskiego Uchwałą nr 171.818.2021 z 21 kwietnia 2021 r. powołał Roberta Krawczyka na stanowisko Dyrektora SPZZOZ w Pruszkowie.

Robert Krawczyk jest absolwentem m.in. I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie i studiów podyplomowych z zakresu zarządzania zakładami opieki zdrowotnej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył również kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Posiada także specjalizację I stopnia z Anestezjologii i Intensywnej Terapii. W latach 1993–1996 był starszym asystentem na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym przy ul. Niekłańskiej w Warszawie. W 1995 roku pracował w zespole IT ds. informatyzacji Ośrodka i stworzenia informatycznego systemu medycznego w Ośrodku Diagnostyczno-Leczniczo-Rehabilitacyjnym dla Osób Niesłyszących i Niedosłyszących „Cochlear Center” w Warszawie. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał także w CP sp. z o.o. jako przedstawiciel ds. sprzedaży i attaché commerciale ds. kluczowych klientów. W latach 2000–2006 pracował w Mazowieckiej Regionalnej Kasie Chorych przekształconej później w Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia. Pełnił również funkcję zastępcy dyrektora Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie ds. marketingu usług medycznych i rozwoju, a w latach 2008–2018 piastował stanowisko dyrektora. Ostatnie trzy lata pracował jako p.o. dyrektora, a następnie jako dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie.

MS 07/2021, 13 maja 2021

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *