URSUS

Szkoła z tradycjami i perspektywami

LVI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. Rotmistrza Witolda Pileckiego
02-495 WARSZAWA URSUS, ul. Dzieci Warszawy 42
www.56lo.waw.pl


Od 78 lat w Ursusie


OFERTA EDUKACYJNA
dla kandydatów w roku szkolnym 2022/2023


Klasa I A – politechniczna

• z rozszerzonymi przedmiotami: matematyka, język angielski, do wyboru fizyka lub informatyka;

• drugi język obcy do wyboru: j. hiszpański, j. niemiecki, j. rosyjski;

• planowane zajęcia dodatkowe: elementy programowania.

Przygotowanie do podjęcia studiów na kierunkach technicznych, przyrodniczych i ekonomicznych, takich jak: automatyka i robotyka, elektronika, energetyka, budownictwo, geodezja i kartografia, inżynieria środowiska, inżynieria materiałowa, transport, gospodarka przestrzenna, zarządzanie, ekonomia, finanse i rachunkowość, turystyka, geologia, architektura, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, geomonitoring, grafika, fizyka techniczna, geoinformatyka.


Klasa I B – medyczna

• z rozszerzonymi przedmiotami: biologia, język angielski, do wyboru fizyka lub chemia;

• drugi język obcy do wyboru: j. hiszpański, j. niemiecki, j. rosyjski;

• planowane zajęcia dodatkowe: elementy biologii i fizyki w rehabilitacji.

Przygotowanie do podjęcia studiów na kierunkach medycznych, przyrodniczych i technicznych, takich jak: kierunek lekarski, stomatologia, techniki dentystyczne, ratownictwo medyczne, fizjoterapia, położnictwo, pielęgniarstwo, analityka medyczna, zdrowie publiczne, dietetyka, opiekun medyczny, biotechnologia, ochrona środowiska, inżynieria biomedyczna, technologia chemiczna, inżynieria chemiczna i procesowa, weterynaria, bioinżynieria, gastronomia i hotelarstwo.


Klasa I C – prawno-ekonomiczna

• z rozszerzonymi przedmiotami: matematyka, język angielski, do wyboru geografia lub historia;

• drugi język obcy do wyboru: j. hiszpański, j. niemiecki, j. rosyjski;

• planowane zajęcia dodatkowe: elementy prawa.

Przygotowanie do podjęcia studiów na kierunkach ekonomicznych, społecznych, przyrodniczych i technicznych, takich jak: ekonomia, finanse i rachunkowość, politologia, prawo, stosunki międzynarodowe, geografia, geodezja i kartografia, gospodarka przestrzenna, ochrona środowiska, inżynieria środowiska, turystyka, zarządzanie, logistyka.


Klasa I D – medialno-teatralna

• z rozszerzonymi przedmiotami: język polski, język angielski, do wyboru: historia lub wiedza o społeczeństwie;

• drugi język obcy do wyboru: j. hiszpański, j. niemiecki, j. rosyjski;

• planowane zajęcia dodatkowe: edukacja medialna i teatralna.

Przygotowanie do podjęcia studiów na kierunkach humanistycznych i artystycznych, takich jak: prawo, historia sztuki, kulturoznawstwo, dziennikarstwo, filologia, politologia, historia, socjologia, stosunki międzynarodowe, animacja kultury, psychologia, komunikacja międzykulturowa, kultura w mediach i komunikacji, komunikacja wizerunkowa, reklama i kultura współczesna, wiedza o teatrze, turystyka kulturowa, filozofia, edukacja kulturalna, europeistyka.


Znakomity dojazd:
• autobusami: 187, 220 – przystanek Poczty Gdańskiej
• autobusami: 129, 191, 207, 401, 517 – przystanek SZANCERA
SKM, Koleje Mazowieckie – do stacji Warszawa Ursus