Seniorzy Związku Harcerstwa Polskiego zapraszają!

Wiele osób wie o istnieniu Hufca ZHP Ursus-Włochy im. hm. Mieczysława Bema, ale zapewne dużo mniej słyszało o Harcerskim Kręgu Seniorów i Starszyzny Harcerskiej im. hm. Jana Kucharskiego. Chcemy to zmienić!

POCZĄTKI HARCERSTWA na terenach wsi Włochy (dzisiejsza dzielnica Warszawy) sięgają roku 1930. Zawiązała się wówczas 136 MDH im. Tadeusza Kościuszki w Szkole Powszechnej. Na terenach dzisiejszej dzielnicy Ursus w 1933 r. oddano do użytku nową szkołę, do której zostali przeniesieni uczniowie zamieszkali we wsiach Czechowice i Skorosze, w tym m.in. członkowie 136 MDH. W szkole tej utworzono pierwszą drużynę na terenie współczesnego Ursusa – 156 Mazowiecką Drużynę Harcerzy im. gen. Józefa Bema (podlegającą wówczas pod Hufiec Harcerzy Pruszków-Błonie, a od 1938 r. pod Hufiec Piastów), której drużynowym został dh Jerzy Fronczak. W okresie okupacji większość harcerzy działała w konspiracji, w Szarych Szeregach, później w AK.

PO ZAKAŃCZENIU II WOJNY ŚWIATOWEJ działania harcerskie przestały mieć charakter konspiracyjny. Reaktywowano wraz z jej dorobkiem, tradycją i nazwą, jedną z przedwojennych drużyn – 207 Mazowiecką Drużynę Harcerzy. Z uwagi na dużą liczebność drużyn powstał Ośrodek Harcerski Ursus, gdzie na czele komendy stanął phm. ppor. AK Edmund Pokrzywa. Równolegle powstał Hufiec „Ursus-Włochy”, który wszedł w skład Chorągwi Warszawskiej.

KRĄG SENIORÓW został powołany w 1986 r. w Ursusie, a jego organizatorami i pierwszymi członkami byli między innymi harcmistrze: Jan Kucharski, Ryszard Wyszomirski, Zbigniew Jabłoński i Włodzimierz Bodych. W 2001 r. Krąg przyjął imię hm. Jana Kucharskiego, byłego Komendanta.

Członkowie Kręgu wzięli na siebie obowiązek spisania jak najwierniejszego obrazu harcerstwa w Ursusie – od czasów przedwojennych do dzisiejszych. Odbywają comiesięczne spotkania. Od września 2018 roku komendantem jest, dzisiaj przeszło 90-letni, ale wciąż pełen energii phm. Leszek Orzechowski.

Krąg znajduje się w org. Hufca ZHP Ursus-Włochy im. hm. Mieczysława Bema. Składa się z Harcerzy już wiekowych. Stan osobowy to około 30 Harcerzy; obecnie 18. to członkowie honorowi, a 12. jest cały czas aktywnych. Praca w Kręgu oparta jest o statuty ZHP.

Od pewnego czasu liczba członków Kręgu w sposób naturalny się zmniejsza, dlatego pragną dotrzeć do sympatyków ZHP i zaoferować im – a szczególnie byłym harcerkom i harcerzom – kontakt w celu wspólnych spotkań, rozpalenia ogniska i wspomnień.

IZBA PAMIĘCI. Członkowie Kręgu utworzyli Izbę Pamięci, która aktualnie stała się filią Muzeum Harcerstwa. Od kilku lat regularnie organizują Noc Muzeów z wystawą dostępną w ramach ogólnopolskiego wydarzenia dla wszystkich zwiedzających. W ubiegłym roku wybudowali własnymi rękami w Parku Czechowickim kompletny obóz harcerski ze wszystkimi atrybutami, tak jak wyglądał co najmniej pół wieku temu. Zwiedziło go i zadało wiele pytań ponad 300  zainteresowanych osób.

Druhowie Instruktorzy, o których piszę, to wspaniałe osoby, prawdziwi Harcerze, całe życie wierni przysiędze, gotowi przekazać własne doświadczenia swoim następcom, często młodszym o 70 i więcej lat.

Phm. Leszek Orzechowski

Siedzibą Kręgu jest Dom Kultury Kolorowa przy ul. gen. Kazimierza Sosnkowskiego 16 w Ursusie. Kierownik filii to hm. Hanna Murawska, a jednym z członków zespołu jest phm. Andrzej Pokrzywa (syn harcmistrza ppor. Edmunda Pokrzywy, zm. w Pruszkowie w 1975 r.).


OD REDAKCJI: Ten artykuł powstał z inicjatywy phm. Leszka Orzechowskiego, który udostępnia za naszym pośrednictwem kontakt do siebie:
tel. 606 665 126
e-mail: leszek_1930@wp.pl
w celu nawiązania dłuższej lub krótszej relacji, a także z nadzieją na powiększenie liczebności Kręgu.


Tekst i zdjęcia Jacek Sulewski

MS 2/2022, 17 lutego 2022