NASZE STRONY

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – 44 mln zł na poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych

Premier Mateusz Morawiecki 26 lipca 2021 r. zatwierdził listy zadań, w ramach których samorządy utworzą nowe przejścia dla pieszych lub podniosą poziom bezpieczeństwa na przejściach istniejących. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 44 621 472,00 zł przyznano na realizację 242 zadań, których celem jest wyłącznie poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych. Listy zadań dotyczą naboru wniosków o dofinansowanie z 9 marca 2021 r.

Zgodnie z zatwierdzonymi listami dofinansowanie przyznano na realizację 242 zadań z czego 138 to zadania powiatowe, a 104 gminne. Łączny koszt realizacji zadań objętych dofinansowaniem wynosi 58 367 771,34 zł, z czego aż 44 621 472,00 zł stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Z puli dofinansowania w wysokości 44 621 472,00 zł, przyznanej w ramach ww. list dla samorządów z województwa mazowieckiego:

  • do regionu ciechanowskiego trafi łącznie 4 992 075,81 zł (z czego do gmin: 2 898 345,33 zł, a do powiatów: 2 093 730,48 zł),
  • do regionu ostrołęckiego trafi łącznie 5 695 097,95 zł (z czego do gmin: 693 129,95 zł, a do powiatów: 5 001 968,00 zł),
  • do regionu płockiego trafi łącznie 4 478 079,04 zł (z czego do gmin: 1 189 926,64 zł, a do powiatów: 3 288 152,40 zł),
  • do regionu radomskiego trafi łącznie 4 473 396,90 zł (z czego do gmin: 1 983 368,07 zł, a do powiatów: 2 490 028,83 zł),
  • do regionu siedleckiego trafi łącznie 2 461 353,67 zł (z czego do gmin: 1 576 536,71 zł, a do powiatów: 884 816,96 zł),
  • do regionu okołowarszawskiego trafi łącznie 22 521 468,63 zł (z czego do gmin: 11 247 118,71 zł, a do powiatów: 11 274 349,92 zł).

W ramach realizacji zadań planowane jest wykonanie 110 nowych, bezpiecznych przejść dla pieszych. Ponadto podniesiony zostanie poziom bezpieczeństwa w obszarach oddziaływania 313 istniejących przejść dla pieszych, zlokalizowanych na drogach gminnych i powiatowych oraz w obrębie skrzyżowań tych dróg z innymi drogami publicznymi.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, pod linkiem: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/lista-zadan-rekomendowanych-do-dofinansowania-w-ramach-rzadowego-funduszu-rozwoju-drog-z-26-lipca-2021-roku-nabor-z-9-marca-2021-r.

W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (wcześniej: Funduszu Dróg Samorządowych) w latach 2019–2020 zawarto umowy o dofinansowanie 521 zadań gminnych i powiatowych. Dofinansowaniem objęto ponad 950 km dróg gminnych i powiatowych. Na realizację tych zadań przekazano dotychczas ponad 878 mln zł (dofinansowanie przekazane w latach 2019–2021).

Dodatkowo w 2021 roku, oprócz opisanych wyżej zadań mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych, do dofinansowania zakwalifikowane zostały 134 nowe zadania gminne i powiatowe, realizowane od 2021 r. – zadania umieszczone na listach podstawowych z naboru ogłoszonego 10 lipca 2020 r.

Lista zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z 26 lipca 2021 roku

(nabór z 9 marca 2021 r.)

26 lipca 2021 r. Prezes Rady Ministrów zatwierdził listy zadań mających na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych, rekomendowanych do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2021.

Listy dotyczą naboru wniosków o dofinansowanie zadań ogłoszonego w dniu 9 marca 2021 r.

Rodzaje zadań i przyznane dofinansowanie dla gmin i powiatów z naszego regionu (wydzielonych ze wszystkich z regionu okołowarszawskiego) prezentują tabele.

Z listą wszystkich objętych dofinansowaniem zadań dla samorządów z woj. mazowieckiego można się zapoznać wchodząc na stronę:

https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/lista-zadan-rekomendowanych-do-dofinansowania-w-ramach-rzadowego-funduszu-rozwoju-drog-z-26-lipca-2021-roku-nabor-z-9-marca-2021-r.

Materiał opracowany na podstawie informacji Zespołu Prasowego Wojewody Mazowieckiego

MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE

RZECZNIK PRASOWY WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

MS 13-14/2021, 5 sierpnia 2021

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *