PIASTÓW

Rozliczmy PIT 2021 w Piastowie!

Jak co roku rozliczając podatek PIT wskazujemy w formularzu (papierowym lub elektronicznym) miejsce stałego zamieszkania. Nie zameldowania, ale zamieszkania – tu gdzie stale przebywamy i gdzie koncentruje się nasze codzienne życie. Dlatego zwracamy się do tych mieszkańców Piastowa, którzy żyjąc tutaj nie rozliczają podatku PIT we właściwym dla naszego miasta Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie, by w tym roku wpisali rzeczywisty adres zamieszkania w zeznaniu podatkowym za rok 2021.

To nie wiąże się z żadnym dodatkowym wysiłkiem, a środki finansowe z udziału w PIT wpłyną do budżetu naszego miasta pozwalając na finansowanie takich zadań, jak: utrzymanie edukacji, pomocy społecznej, inwestycji drogowych itp., mieszkalnictwa, bezpieczeństwa, opieki zdrowotnej i społecznej, ochrony środowiska i innych bieżących potrzeb mieszkańców.

Dlaczego jest to ważne szczególnie teraz? Od pewnego czasu mamy w Piastowie do czynienia z sytuacją malejących z roku na rok wpływów do budżetu miejskiego z tytułu udziału w podatku PIT. Jak wiadomo, udział w tym podatku dla gmin wynosi zaledwie 38,34%. W roku 2019 dochód budżetu naszego miasta stanowiący udział w PIT wyniósł 38 287 754,84 zł. Rok później był już mniejszy o 129 177,42 zł i wyniósł 38 158 577,42 zł. Na rok bieżący Ministerstwo Finansów prognozuje już tylko 36 378 908 zł, a więc kwotę mniejszą bez mała o 2 mln zł w porównaniu do roku 2019. To duży spadek utrwalający bardzo niepokojący trend.

Oczywiście wszyscy wiemy, że szereg ulg podatkowych wprowadzonych w ostatnim czasie przez władze państwowe musi skutkować zmniejszeniem wpływów z tytułu udziału w podatku PIT, ale warto zwrócić uwagę na obiektywnie trudniejszą sytuację naszego miasta choćby w porównaniu z sąsiednimi gminami powiatu pruszkowskiego.

Dla przykładu: gmina Nadarzyn, zamieszkała przez blisko 8 tysięcy osób (mniej niż Piastów), ma prognozowany dochód z PIT wyższy o blisko 1,5 mln zł, a porównywalna z naszym miastem pod względem liczby mieszkańców gmina Raszyn może liczyć na ten udział wyższy o ponad 12 mln zł.

Co istotne, w roku 2019 podatników podatku PIT w Piastowie było 16 768, a rok później o 149 więcej, czyli 16 917.

Z całą pewnością w naszym mieście mieszka dużo więcej osób rozliczających corocznie PIT. Ważne by ci piastowianie, którzy dotąd rozliczali ten podatek gdzie indziej, uczynili to teraz w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie, wskazując adres piastowski miejsca zamieszkania. Dziękujemy!

Drodzy Mieszkańcy!

Jeśli w zeznaniu PIT za 2021 r. wpiszecie Państwo jako miejsce faktycznego zamieszkania miasto PIASTÓW, będziecie mieć własny wkład w jego prawidłowe funkcjonowanie i w realizację kolejnych inwestycji, które służyć będą także Wam i Waszym najbliższym. Wszyscy mamy wpływ na jakość życia w naszym mieście!

UM w Piastowie

MS 4/2022, 24 marca 2022