EkologiaPIASTÓW

Realizacja inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury w mieście Piastów


Miasto Piastów pozyskało 3 919 004,24 zł na realizację projektu pn. „Utworzenie zielono-niebieskiej infrastruktury w mieście Piastów” w Programie Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu finansowanym ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz budżetu państwa.

Kompleksowość Projektu polega na przeprowadzeniu działań adaptacyjnych, mitygacyjnych oraz edukacyjnych. W zakresie zadań inwestycyjnych zaplanowano utworzenie zielonych dachów, zielonych ścian, zieleńców miejskich, zielonych przystanków, farm owocowo-warzywnych, ogrodów deszczowych, renaturalizacji rowu, posadowienie mikroturbin wiatrowych na zielonych dachach, likwidację zasklepień gruntu, utworzenie zielonych pergoli nad chodnikami.

Komponent inwestycyjny został uzupełniony przez działania edukacyjno-informacyjne, które mają na celu podniesienie świadomości społecznej w zakresie zmian klimatu i zapobiegania tym zmianom.

Głównym celem realizacji Projektu jest zmniejszenie wrażliwości miasta na postępujące zmiany klimatu, zapobieganie tym zmianom oraz przystosowanie się do ich skutków.

UM Piastów

MS 13-14/2021, 5 sierpnia 2021

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *