POWIAT PRUSZKOWSKI

Punkty szczepień przeciw COVID-19 na terenie powiatu pruszkowskiego

Szczepienia przeciw COVID-19 są aktualnie tematem codziennym. Nieustannie prowadzone są działania, mające na celu zwiększenie wyszczepialności poprzez tworzenie dodatkowych punktów szczepień oraz Punktów Szczepień Powszechnych (PSP), które nadzoruje i opłaca Narodowy Fundusz Zdrowia pod nadzorem Ministerstwa Zdrowia.

We wtorek, 27 kwietnia br., Krzysztof Rymuza Starosta Pruszkowski spotkał się zdalnie z włodarzami gmin z terenu powiatu pruszkowskiego, aby wspólnie omówić dotychczasowe działania podjęte w zakresie walki z koronawirusem. Na zorganizowanym tego dnia posiedzeniu Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego omówiona została nie tylko bieżąca sytuacja epidemiologiczna, ale także działania podjęte przez poszczególnych włodarzy w zakresie tworzenia Punktów Szczepień Powszechnych (PSP).

Miasto Pruszków podjęło starania w kierunku utworzenia Powszechnego Punktu Szczepień we współpracy z Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Tworkach. Punkt zostałby utworzony w Szkole Podstawowej nr 10 im. Marii Konopnickiej w Pruszkowie. Miasto Piastów rozpoczęło działania w zakresie przygotowania punktu szczepień na bazie nowo powstałej przychodni. Szacuje się, że w nowym punkcie będzie można szczepić nawet do 1000 osób tygodniowo. Jednak ze względu na to, że NFZ nie wyraził jeszcze zgody na utworzenie punktu, zapisy na szczepienia nie zostały uruchomione. Jeśli chodzi o Gminę Nadarzyn, to przy zapewnieniu większej liczby szczepionek istnieje możliwość otwarcia dodatkowego punktu w Nadarzyńskim Ośrodku Kultury, gdzie byłaby możliwość szczepień do 1000 osób tygodniowo, a w przypadku lepszej dostępności szczepionek jeszcze większej. Odmienne stanowisko zajęła Gmina Michałowice. Na decyzję o nieutworzeniu nowego punktu szczepień wpłynęła informacja o ograniczeniach w dostawie szczepionek do już działających punktów na terenie tejże gminy oraz korzystny dojazd do m.st. Warszawy, która oferuje szczepienia w krótszym terminie. Z kolei Gmina Raszyn zakładała utworzenie dwóch dodatkowych punktów, lecz podobnie jak Michałowice wstrzymała te plany z uwagi na niską liczbę przydzielanych szczepionek oraz bliskość stolicy.

Dotychczas Punkt Szczepień Powszechnych uruchomiła Gmina Brwinów. Udało się to dzięki współpracy z jednym z podmiotów medycznych z Warszawy. Wspomniany Punkt Szczepień Powszechnych w Brwinowie powstał w Miejskiej Hali Sportowej przy ul. Moczydłowskiego 2.

Powiat Pruszkowski również podjął działania w tym zakresie. We współpracy z Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pruszkowie uruchomił Powszechny Punkt Szczepień zlokalizowany przy ul. Andrzeja 23 w Pruszkowie. Swoją działalność rozpoczął 5 maja br. Już pierwszego dnia wyszczepiono w nim około 180 osób.


Starostwo Powiatowe w Pruszkowie

MS 07/2021, 13 maja 2021

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *