Porady prawne

Przerwanie urlopu ojcowskiego

Korzystam z urlopu ojcowskiego. W jego trakcie zachorowałem i dostałem zwolnienie lekarskie. Czy takie zwolnienie przerywa bieg tego urlopu? Będę mógł z niego skorzystać już po tym, jak zwolnienie się skończy?

Niestety nie. Kodeks pracy przewiduje w zasadzie tylko jedną możliwość przerwania urlopu ojcowskiego. Mamy z nią do czynienia wtedy, gdy dziecko, na które wzięto ten urlop zachoruje i wyląduje w szpitalu. Tylko hospitalizacja dziecka – a więc nie byle jaka choroba – daje prawo do przerwania urlopu.

Nie ma przepisów, które pozwalałyby na przerwanie urlopu ojcowskiego w sytuacji, gdy chora jest osoba korzystająca z tego rodzaju świadczenia o charakterze rodzicielskim. A to oznacza, że posiadane przez Pana zwolnienie lekarskie nie daje prawa do tego, by przedstawić je pracodawcy z wnioskiem o przerwanie urlopu rodzicielskiego.

MS 18/2021, 28 października 2021