Porady prawne

Przerwanie urlopu ojcowskiego

Opiekuję się swoim wnuczkiem, bo jego rodzice wyjechali na stałe za granicę. Równocześnie pracuję na etacie. Czy w związku z zamknięciem przedszkola mogę, tak jak rodzice, dostać normalny zasiłek opiekuńczy?

Niestety nie. Zasiłek opiekuńczy przysługuje tylko w przypadku dziecka własnego ubezpieczonego lub jego małżonka, albo w przypadku dziecka przysposobionego, przyjętego na wychowanie i utrzymanie. W konsekwencji świadczenie to mogą otrzymać rodzice, a nie dziadkowie malucha, któremu zamknięto przedszkole. W praktyce babcia mogłaby dostać zasiłek opiekuńczy jedynie w przypadku skierowania dziecka na kwarantannę. W takiej sytuacji świadczenie przysługuje także w przypadku opieki nad – innym niż dziecko – członkiem rodziny, a do tej kategorii polskie przepisy zaliczają również wnuków.

MS 20/2021, 25 listopada 2021