POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – konferencja

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim, w ramach realizowanego projektu pn. „Bezpieczne dzieci dziś – wolne od przemocy wnuki jutro” zorganizowało 11 października 2021 r. konferencję poświęconą problemowi przemocy w rodzinie.

W ramach konferencji odbyły się trzy prelekcje dotyczące różnych aspektów przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Pierwszy prelegent – Grzegorz Wrona, przybliżył aspekty prawne usunięcia sprawcy przemocy z miejsca zamieszkania. Na aspekty psychologiczne zwróciła uwagę Małgorzata Łuba w prelekcji pt. „Od przemocy do kryzysu psychicznego – pierwsza pomoc emocjonalna dla dzieci i młodzieży doświadczających przemocy”. Tematem trzeciej prelekcji były „Refleksje na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, które zaprezentowała płk Anna Osowska-Rembecka.

W konferencji wzięli udział przedstawiciele: Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego, szkół, ośrodków pomocy społecznej, Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim, Komendy Powiatowej Policji, placówek opiekuńczo-wychowawczych, rodzin zastępczych, domów pomocy społecznej, środowiskowych domów samopomocy, przychodni zdrowia, oraz pracownicy PCPR.

Konferencja, oprócz niewątpliwych walorów merytorycznych, stworzyła także okazję do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk stosowanych przez właściwe służby w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Projekt „Bezpieczne dzieci dziś – wolne od przemocy wnuki jutro” jest współfinansowany z Programu Osłonowego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pn. „Wspierane jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”. Całkowity koszt projektu to 83 600,00 zł, z czego 30 000,00 zł stanowi wkład własny Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

PWZ

MS 18/2021, 28 października 2021