POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI

Powiatowy Dzień Seniora

8 czerwca br. na obrzeżach Puszczy Kampinoskiej w Gościńcu Julinek odbył się 8 Powiatowy Dzień Seniora.

Na zaproszenie Starosty Powiatu Warszawskiego Zachodniego przybyło ponad 500 seniorów. Gości powitał starosta Romuald Reszka wraz z przedstawicielami Zarządu PWZ oraz wójtowie i burmistrzowie. Miły czas integracji „osób złotego wieku” wypełniły występy artystyczne, oraz tradycyjny konkurs ciast i nalewek. Nie zabrakło też wspólnej zabawy przy muzyce.

Powiatowy Dzień Seniora ma na celu nie tylko prezentację artystycznego dorobku uczestników, ale również rozbudzenie aktywności twórczej, integrację środowiska seniorów oraz pogłębianie zainteresowań i pasji.

PWZ

MS 6/2024, 13 czerwca 2024