BŁONIE

Ponad 650 tysięcy złotych od Marszałka

21 lipca przedstawiciele gminy Błonie: Skarbnik Bogumiła Koprowska i Zastępca Burmistrza Marek Książek podpisali w Urzędzie Marszałkowskim umowy na dofinansowanie w ramach trzech programów na łączną kwotę ponad 650 tysięcy złotych!

  • Z funduszu przeznaczonego na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych gmina Błonie pozyskała 384 000,00 zł na przebudowę drogi gminnej nr 410104W w miejscowości Nowy Łuszczewek, w ramach tego zadania zostanie przebudowane prawie 1,5 km drogi.
  • W ramach programu Mazowsze dla straży pożarnych OSP – 2022 gmina Błonie otrzymała dotację na zakup nowego specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla dwóch jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Błoniu i w Bieniewicach. Dzięki środkom od Marszałka Województwa  Mazowieckiego nasze staże wzbogacą się o komplety do stabilizowania pojazdu wypadkowego tj. zestaw podpór , pasy transportowe, zbijak do szyb, osłona zabezpieczająca poszkodowanego, zestaw ostre krawędzie, zestaw szekli i pęt linowych oraz chwytak do zapinek tapicerskich. Wartość sprzętu to ok 47 000,00 zł, a pozyskana dotacja to 20 000,00 zł.
  • W ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsze dla Sportu, Gmina Błonie otrzymała dotację w kwocie 258.760,00 zł  na utworzenie strefy rozwijania czynnej aktywności fizycznej i rekreacji. Strefę stworzą interaktywna ścianka wspinaczkowa wraz z koniecznym oprzyrządowaniem tj. sensorami ruchu, emiterami podczerwieni, wodny tor przeszkód oraz sprawnościowy tor przeszkód dla naszych najmłodszych sportowców. Wszystkie elementy projektu znajdą się  w budynku Centrum Sportu w Błoniu. Już teraz zapraszamy do wzmocnienia swojej kondycji fizycznej, rozwijania zręczności wytrzymałości przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii.

MS 11-12, 29 lipca 2022