SOLIDARNI Z UKRAINĄ

Pomoc uchodźcom z Ukrainy – gmina Michałowice

Na głównej stronie Urzędu Gminy Michałowice przyciąga uwagę flaga Ukrainy z solidarnościowym hasłem: ми з вами. Cлава Україні! Wyżej – przekierowanie do ważnej informacji wójt gminy – Małgorzaty Pacheckiej.

Informacja Małgorzaty Pacheckiej, wójt gminy Michałowice dotycząca form pomocy uchodźcom z Ukrainy, jakie może wcielić w życie nasza gmina.

Jak gmina może pomóc uchodźcom?

Cudzoziemcy, którzy otrzymają miejsce zamieszkania na terenie naszej gminy i będą mieli zakończoną procedurę legalizacyjną (czyli uzyskają status uchodźcy), jeśli znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, będą mogli korzystać ze świadczeń pieniężnych i niepieniężnych na takich samych zasadach jak nasi mieszkańcy.

Będzie możliwa pomoc w postaci:

  • zasiłków celowych na zaspokojenie niezbędnej potrzeb, np. pokrycie części lub całości kosztów zakupu np. żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, lub okresowych
  • pracy socjalnej
  • poradnictwa specjalistycznego, w tym psychologicznego
  • posiłku lub zasiłku na zakup żywności i posiłku w ramach programu „Posiłek w domu i szkole”
  • usług opiekuńczych

Cały katalog realizowanych usług i świadczeń realizowany przez GOPS jest dostępny także dla cudzoziemców, o ile spełnione będą zasady określone w ustawie o pomocy społecznej.

Trudnością w dostępie mogą być bariery językowe, dlatego szukamy osób, które chciałyby współpracować jako tłumacze (w miarę potrzeby).

Samorządy są mentalnie gotowe do udzielenia szerokiej i aktywnej pomocy osobom pokrzywdzonym w wyniku napaści Rosji na Ukrainę. Potrzebna jest jednak korekta prawa, ponieważ obecnie korzystamy z przepisów, które przytoczyłam powyżej. Korporacje samorządowe (związki gmin, miast itp.) pracują nad propozycją takich zmian. Liczymy na ich szybkie wprowadzenie, co umożliwi realizację szerszej pomocy.

Uchodźcy z Hostomela

Na teren powiatu pruszkowskiego być może przyjedzie grupa dzieci z Hostomela w obwodzie Kijowskim, miasta partnerskiego gminy Nadarzyn. W Hostomelu toczą się walki o lotnisko.

Nasza gmina, podobnie jak pozostałe gminy powiatu, udzieli niezbędnej pomocy. Zdajemy siebie też sprawę, że może to być pomoc długoczasowa. Nie wiemy jeszcze na czym będzie polegała, bo wszystko dzieje się bardzo szybko i dynamika zdarzeń jest duża.

Działania koordynuje Powiat Pruszkowski i wicestarosta Agnieszka Kuźmińska.

Małgorzata Pachecka

Wójt Gminy Michałowice

MS 3/2022, 3 marca 2022