URSUS

Podsumowanie inwestycji 2021 w dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

W tym roku dzielnica zainwestowała w rozbudowę infrastruktury ponad 20 mln złotych. Najwięcej pochłonęły wydatki na budowę placówek oświatowych oraz zadania związane z poprawą bezpieczeństwa pieszych. Poniżej prezentujemy wybrane inwestycje upływającego roku. Niektóre z nich mają charakter wieloletni i realizowane będą także w przyszłym roku oraz kolejnych latach.


Bogdan Olesiński
Burmistrz Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

Szanowni Państwo,

konsekwentnie realizujemy kluczowe dla dzielnicy inwestycje. Skutki pandemii oraz spowolnienie gospodarcze zweryfikowały niektóre z naszych planów, powodując wydłużenie terminów ich realizacji. W 2021 roku byliśmy zmuszeni przeznaczyć na infrastrukturę kwotę mniejszą niż w ubiegłych latach. Dlatego staraliśmy się, jak najefektywniej wykorzystać środki, którymi dysponowała dzielnica. W sumie na inwestycje wydaliśmy ponad 20 mln zł. W ciągu roku pozyskaliśmy także dodatkowe fundusze, które przeznaczyliśmy m.in. na remonty placówek oświatowych.

Mimo trudności możemy z optymizmem patrzeć w przyszłość. Planujemy kolejne duże zadania, z naszego punku widzenia niezbędne dla dzielnicy, m.in. budowę nowoczesnego centrum kultury, którego projektowanie już rozpoczęliśmy.

Przy tej okazji chciałbym serdecznie podziękować mieszkańcom za zaangażowanie w sprawy Ursusa, zwłaszcza za udane pomysły zgłaszane do budżetu obywatelskiego, które realnie wpływają na poprawę jakości życia w dzielnicy.


Kazimierz Sternik
Zastępca Burmistrza Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

Szanowni Państwo,

zrealizowaliśmy kolejny etap zmian architektonicznych w ramach tworzenia Centrum Lokalnego „Niedźwiadek”. Moderni­zacji poddaliśmy otoczenie pawilonów handlowych, ale na tym nie koniec. W kolejnych latach zamierzamy przebudować fragment Parku Hassów, gdzie znajduje się scena. W rezultacie w sercu Niedźwiadka powstaje nowoczesna i przyjazna przestrzeń codziennej aktywności mieszkańców.

Oprócz nowych przedsięwzięć dzielnica musi inwestować w już istniejącą tkankę miejską, ponieważ zmieniają się oczekiwania i styl życia mieszkańców. Realizujemy te wyzwania poprzez modernizacje budynków, ale także poprzez przebudowę już istniejącej przestrzeni miejskiej, jak to ma miejsce w ramach centrum lokalnego.


Wiesław Krzemień
Zastępca Burmistrza Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

Szanowni Państwo,

w tegorocznym podsumowaniu inwestycyjnym warto podkreślić zakończenie prac nad przebudową i modernizacją rowu odwadniającego U1 wraz z budową zbiornika retencyjnego. To skomplikowane przedsięwzięcie, w którego realizację zaangażowane były cztery samorządy, zabezpieczy mieszkańców południowego Ursusa przed groźbą podtopień. W czasach, gdy coraz częściej występują gwałtowne zjawiska pogodowe, jest to moim zdaniem jedna z najważniejszych inwestycji, jakie skutecznie przeprowadziliśmy w ostatnich latach.

W tym roku powstała oczekiwana tężnia solankowa, której pomysł budowy w ramach budżetu obywatelskiego zgłosili sami mieszkańcy. Inwestycja ta spotkała się z pozytywnym przyjęciem, zyskała nawet nazwę – „Mały Ciechocinek”.

OŚWIATA

Żłobek przy ul. Henryka Pobożnego

Budynek jest już gotowy. Placówka pomieści 125 dzieci. Do dyspozycji podopiecznych będą przestronne sale, sala gimnastyczna, własna kuchnia, obszerny taras wraz z placem zabaw oraz teren zieleni. Dzielnica przekazała placówkę do Zespołu Żłobków m.st. Warszawy. Żłobek zacznie działać na początku 2022 roku. Informacje dotyczące rekrutacji na stronie: nabor.pcss.pl.

Wartość inwestycji: 7,27 mln zł


Żłobek przy ul. Dzieci Warszawy – w budowie

Żłobek przeznaczony jest dla 175 podopiecznych. W przyszłym roku planujemy jego otwarcie.

Konstrukcja i budowa obiektu spełnia wymagania architektury przyjaznej środowisku. Drewniany szkielet ścian w połączeniu z płytami gipsowo-włókninowymi zapewni wysoki komfort użytkowania – zwłaszcza dzieciom i alergikom. Placówka będzie także korzystać z odnawialnych źródeł energii – paneli fotowoltaicznych i pompy ciepła – które pokryją częściowo zapotrzebowanie żłobka na ciepłą wodę i energię elektryczną. Na terenie zewnętrznym żłobka znajdzie się plac zabaw wraz z terenem zieleni, na którym powstaną ogrody deszczowe. To forma rabaty, która znacznie lepiej niż trawnik magazynuje i filtruje wodę opadową.

Wartość inwestycji: 11,63 mln zł


Szkoła i przedszkole przy ul. T. Hennela – projekt

Przedszkole, którego budowa ruszy jako pierwsza, przeznaczone będzie dla 150 dzieci. W tej wyróżniającej się placówce znajdą się m.in. sala do zajęć sensorycznych, wielofunkcyjny hol oraz ciekawie zaprojektowany teren zieleni wraz z trzema placami zabaw.

Szkoła zapewni miejsca ponad 700 uczniom. Oprócz budynku szkoły powstanie hala sportowa z boiskami do piłki ręcznej, koszykówki i siatkówki, a także trybuny mieszczące około 150 widzów. Dodatkowo w szkole znajdzie się osobna sala gimnastyczna dla uczniów klas 1–3. Na terenie zewnętrznym do dyspozycji uczniów będą bieżnie, boisko do piłki nożnej, boiska wielofunkcyjne i plac zabaw.

Obie placówki skorzystają z energii odnawialnej w postaci paneli fotowoltaicznych zapewniających energię elektryczną, kolektorów słonecznych dających ciepło grzewcze oraz pompy ciepła służącej do ogrzewania, klimatyzacji i zaopatrzenia w ciepłą wodę użytkową. Zakończono prace projektowe obiektów. Wnioski o pozwolenie na budowę są już złożone. W pierwszym półroczu 2022 roku ogłoszone będą przetargi na budowę. Oddanie przedszkola do użytku zaplanowane jest na rok 2023, a szkoły – 2025.

Remonty w placówkach oświatowych

Dodatkowo pozyskane fundusze, na łączną kwotę ponad 1,8 mln zł, przeznaczono na remonty w szkołach nr 11, 2, 383, 4, liceum i przedszkolach nr 343 oraz 200.

Największe prace były przeprowadzane m.in. w budynku Przedszkola nr 343 przy ul. Warszawskiej, które zyskało odnowioną elewację wraz z dekoracją nawiązującą do nazwy placówki. Prace objęły m.in. czyszczenie i zabezpieczenie ścian, wyrównanie ubytków i malowanie. Duże zmiany zaszły także w małej sali gimnastycznej mieszczącej się w skrzydle SP nr 2 przy ul. Orłów Piastowskich. W obiekcie wzmocniono konstrukcję ścian, które zostały docieplone, wymieniono okna, drzwi, grzejniki i wykładzinę podłogową, pomalowano salę. Z kolei w SP nr 11 przy ul. M. Keniga gruntowny remont przeszedł dach nad główną częścią placówki.


DOŚWIETLENIE ULIC I REMONTY CHODNIKÓW

Inwestycje w poprawę bezpieczeństwa pieszych dotyczą przede wszystkim modernizacji oświetlenia i naprawy nawierzchni chodników. W dzielnicy przybyło nowych latarń, ale także energooszczędnych opraw na dotychczasowych słupach oświetleniowych.

Ledowe latarnie do końca roku staną przy drodze do szkół podstawowych nr 383 i nr 11 przy ulicach Warszawskiej i M. Keniga oraz przed wejściem do Przedszkola nr 219, także przy ul. M. Keniga. W tych miejscach doświetlone będą również przejścia dla pieszych. Dodatkowo przy szkole nr 383 zostanie wyremontowany chodnik. Prace modernizacyjne to efekt zwycięskich projektów budżetu obywatelskiego.

Dzięki wymianie okablowania i opraw oświetleniowych znacznie poprawiła się także jakość światła w hali sportowej szkoły nr 381 przy ul. M. Drzymały. Remont zwiększył wygodę korzystania z hali, a jednocześnie obniżył koszty jej użytkowania.

Hala sportowa SP nr 381

Dobiegają końca prace nad wymianą oświetlenia i dostawianiem nowych latarń przy ulicach M. Keniga i Skoroszewskiej. Remont pierwszej z nich przebiega w tym roku na odcinku między ul. Zagłoby i ul. Warszawską.

Podobną modernizację przechodzi fragment ul. Skoroszewskiej między ul. Prystora a ul. J. Chełmońskiego.

Z końcem grudnia cztery przejścia dla pieszych – na skrzyżowaniu z J. Chełmońskiego, a także przejście przy Skoroszewskiej 12 – zyskają nowe latarnie.

Zakończono remont przy ul. Zagłoby. Pasaż przy fontannach ma nowe latarnie i oprawy z energooszczędnymi lampami.

W tym roku wymienione zostały także płyty chodnikowe na całej długości ulic  W. J. Grabskiego i H. Opieńskiego.

Koszt remontów: 1,01 mln zł

Doświetlenie ulic i remonty chodników – ul. Skoroszewska

Tereny pawilonów handlowych – CL „Niedźwiadek”

Do końca grudnia zakończy się III etap inwestycji związany z budową Centrum Lokalnego „Niedźwiadek”. Obszar handlowy przy ulicy Orląt Lwowskich zyska nową nawierzchnię i parkowe, energooszczędne oświetlenie. Przybędzie też zieleni w postaci drzew, krzewów i traw ozdobnych. Staną przy nich ławki i stojaki rowerowe.

Wartość inwestycji (III etapu): 637 tys. zł


OCHRONA ŚRODOWISKA

Pożegnanie z „kopciuchem”

W ramach walki ze smogiem kolejny budynek komunalny pozyskał dofinansowanie na budowę kotłowni gazowej, instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody wraz z przebudową instalacji gazowej. Remont poprawił nie tylko bezpieczeństwo mieszkańców kamienicy przy ul. Regulskiej 18, ale i komfort użytkowania obiektu – objął izolację fundamentów, wykonanie drenażu i opaski wokół budynku, remont balkonów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, remont dachu wraz z ociepleniem poddasza oraz malowanie elewacji.

Koszt modernizacji: 582 tys. zł

Ochrona przeciw podtopieniom Ursusa i okolic

W październiku tego roku zakończyła się wieloletnia przebudowa rowu U-1 wraz z budową zbiornika retencyjnego. Inwestycję tę dzielnica Ursus prowadziła wspólnie z samorządami: pruszkowskim, michałowickim i piastowskim. Modernizacja zapewni lepszą ochronę przeciw podtopieniom i skuteczne zagospodarowanie wód opadowych m.in. części terenów południowego Ursusa.

Realizacja w latach: 2014–2021 wartość inwestycji: 17,36 mln zł

Ochrona przeciw podtopieniom Ursusa i okolic. Rów U1

SPORT I REKREACJA

„Mały Ciechocinek”

Przy ulicy Zagłoby stanęła tężnia solankowa. Przyjemnie zaaranżowany skwer jest miejscem integracji i odpoczynku dla mieszkańców. Solankę sprowadzaną z Ciechocinka można wdychać spacerując wokół wiaty lub siedząc wśród zieleni. To realizacja budżetu obywatelskiego.

Wartość inwestycji: 312 tys. zł

Tężnia solankowa „Mały Ciechocinek”

Plac zabaw z bezpieczną nawierzchnią

Popularny plac zabaw przy SP nr 383 przy ul. Warszawskiej w całości pokryła miękka i bezpieczna dla dzieci powierzchnia. Około 700 m2 poliuretanowej pianki uzupełniło dotychczasowe braki w nawierzchni. Zadanie zostało zrealizowane w ramach budżetu obywatelskiego.

Koszt modernizacji: 162 tys. zł


Miejsce dla uczniów i mieszkańców

Na terenie zewnętrznym SP nr 2 przy ul. Orłów Piastowskich stanęła altana. Pod jej dachem zmieściły się stoły i ławy dla około 30 osób. Korzystają z niej uczniowie szkoły, a po zajęciach edukacyjnych wszyscy mieszkańcy. Altana jest realizacją budżetu obywatelskiego.

koszt inwestycji: 45 tys. zł

Altana przy SP nr 2 – miejsce wypoczynku dla uczniów i mieszkańców

Pływalnia

Remont rozsuwanego dachu pływalni „Albatros” przy ul. Orląt Lwowskich polegał na demontażu i wymianie pokrycia oraz na czyszczeniu i zabezpieczeniu wszystkich stalowych elementów konstrukcji.

wkład dzielnicy w wykonanie remontu: 403 tys. zł