POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI

Podpisanie porozumienia w sprawie budowy ścieżki rowerowej „Wokół Kampinosu”

W dniu 22 lipca br. w siedzibie Dyrekcji Kampinoskiego Parku Narodowego w Izabelinie nastąpiło podpisanie porozumienia pomiędzy Kampinoskim Parkiem Narodowym, Powiatem Warszawskim Zachodnim, Powiatem Nowodworskim, Powiatem Sochaczewskim, Gminą Brochów, Gminą Czosnów, Gminą Izabelin, Gminą Kampinos, Gminą Leoncin, Gminą Leszno, Gminą Łomianki i Gminą Stare Babice w sprawie współpracy na rzecz przygotowania i realizacji projektu pn. „Trasa rowerowa wokół Kampinoskiego Parku Narodowego wraz z trasami łącznikowymi i infrastrukturą towarzyszącą”.

Koncepcja budowy trasy rowerowej wokół Kampinoskiego Parku Narodowego powstała z inicjatywy Jana Żychlińskiego – Starosty Powiatu Warszawskiego Zachodniego, Członka Rady Naukowej Kampinoskiego Parku Narodowego (KPN). Projekt zakłada wykonanie w partnerstwie z KPN i innymi samorządami trasy rowerowej wokół Kampinoskiego Parku Narodowego. Wybudowanie profesjonalnej trasy rowerowej o najwyższych standardach przyczyni się do skanalizowania ruchu rowerowego w obszarze
Kampinoskiego Parku Narodowego, jego promocji oraz rozwoju społeczno-gospodarczego gmin położonych w jego otoczeniu.

Koncepcja wykonania trasy rowerowej wokół Kampinoskiego Parku Narodowego została przygotowana przez Powiat Warszawski Zachodni w porozumieniu z Powiatem Nowodworskim, Powiatem Sochaczewskim oraz Kampinoskim Parkiem Narodowym.

W ramach koncepcji określono przebieg planowanej trasy rowerowej z trasami łącznikowymi (ogółem jest to 279,112 km) i infrastrukturą towarzyszącą (miejsca odpoczynku rowerzystów, wieże widokowe). Przygotowano również standardy techniczne i wykonawcze, oszacowano koszty realizacji inwestycji oraz opracowano mapę inwestycyjną planowanych tras rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obszarze Kampinoskiego Parku Narodowego, powiatu warszawskiego zachodniego, powiatu nowodworskiego oraz powiatu sochaczewskiego.

Celem projektu jest wybudowanie spójnej, bezpiecznej, komfortowej trasy rowerowej, która przyczyni się do rozwoju społeczno-gospodarczego regionu, turystyki oraz promocji Kampinoskiego Parku Narodowego wśród turystów krajowych i zagranicznych. Trasa rowerowa, zgodnie z założeniami, będzie pełniła funkcję rekreacyjną (tj. zapewniającą aktywne spędzanie czasu na rowerze w miejscu atrakcyjnym pod względem przyrodniczym i krajobrazowym), funkcję turystyczną, a także komunikacyjną. Projekt zostanie zgłoszony do programu Nowy Ład. Termin naboru upływa 30 lipca br.

PWZ

MS 13-14/2021, 5 sierpnia 2021

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *