PIASTÓWWydarzenia

Piastów uczcił 103. rocznicę odzyskania niepodległości

Oficjalne uroczystości piastowskich obchodów Święta Niepodległości odbyły się 10 listopada 2021 r. w Parku Niepodległości.

Tego dnia o godz. 16.00 została otwarta wystawa „Czas bohaterów. Piastów w walce o Niepodległą 1939–1945” zorganizowana przez Mazowiecką Wspólnotę Samorządową przy dofinansowaniu ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

W głównych uroczystościach, które miały miejsce przy pomniku Bohaterów Ruchu Oporu o godz. 17.00, wzięły udział władze miasta Piastowa, m.in. Burmistrz Grzegorz Szuplewski, a także Krzysztof Rymuza – Starosta Pruszkowski oraz Konrad Rytel – Prezes Mazowieckiej Wspólnoty Samorządowej, radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego.

Na obchody stawiły się poczty sztandarowe piastowskich szkół średnich i podstawowych oraz Hufca ZHP Piastów im. prof. hm. Aleksandra Kamińskiego „Kamyka”. Liczną grupą przybyli przedstawiciele miejscowych organizacji, klubów politycznych oraz mieszkańcy Piastowa.

Po wygłoszeniu apelu i przemówieniach odbyło się uroczyste złożenie wieńców i kwiatów przez poszczególne delegacje pod pomnikiem poświęconym poległym w walce z hitlerowskim okupantem w latach 1939–1945. Zapalono znicze. 

Dzień później 11 listopada o godzinie 10.00 w Kościele Matki Bożej Częstochowskiej została odprawiona Msza Święta w intencji Ojczyzny.


Tekst i zdjęcia Adrian Kaczkowski


MS 20/2021, 25 listopada 2021