Dla mieszkańcówPOWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI

Pandemia ogranicza pracę Starostwa i innych urzędów

Coraz więcej osób wśród pracowników Starostwa i innych urzędów zostaje dotkniętych chorobą, testy wykazują zakażenia wirusem Covid-19, co powoduje konieczność kwarantanny, a często nawet leczenia szpitalnego. Zaistniała sytuacja ograniczenia pracę różnych wydziałów Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego.


Informacja w sprawie wstrzymania biegu terminów w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Zgodnie z art. 9 Kodeksu postępowania administracyjnego Starosta Warszawski Zachodni informuje, że na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w okresie obowiązywania stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 organ administracji publicznej może wstrzymać bieg terminów realizacji spraw na okres nie dłuższy niż 30 dni.

W związku z powyższym od 15 marca 2021 r. na okres 30 dni, to jest do 14 kwietnia 2021 r., wszystkie terminy spraw wszczętych w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Warszawskiego Zachodniego ulegają wstrzymaniu.

Ponadto informuje się, że w związku z istniejącym stanem epidemii i zaistniałą sytuacją w Wydziale Architektury i Budownictwa tutejszego Urzędu kontakt z Inspektorami może być utrudniony. Do dnia ponownego rozpoczęcia biegu terminów, ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców powiatu i pracowników urzędu nie jest możliwy bezpośredni kontakt interesanta z urzędnikiem prowadzącym sprawę. Możliwy jest kontakt drogą pocztową, telefoniczną i mailową.


Ograniczenia pracy wydziału komunikacji

W dalszym ciągu obowiązuje wprowadzone od 9 listopada 2020 r. do odwołania, ograniczenie dotyczące bezpośredniej obsługi interesantów dla spraw związanych z rejestracją pojazdów.

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców naszego powiatu oraz pracowników urzędu z uwagi na stan epidemii, wprowadza się zmianę organizacji pracy i sposób realizacji spraw w Wydziale Komunikacji i Transportu oraz Filii w Łomiankach. Interesanci kontaktują się z pracownikami merytorycznymi wydziału telefonicznie, mailowo lub elektronicznie.

Dokumenty dotyczące rejestracji należy składać do pojemników w wejściu głównym Starostwa Powiatowego wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty. W przypadku braku możliwości dokonania przelewu zaleca się, aby płatności w kasie za czynności dokonywane w urzędzie były realizowane kartą płatniczą.
Opłaty komunikacyjne można uiścić na konto Starostwa:

BANK PEKAO S.A. 
18 1240 6973 1111 0010 8703 1912 

wpisując numer VIN lub numer rejestracyjny pojazdu.

Zachowany zostaje bezpośredni odbiór dokumentów dotyczących rejestracji pojazdów po uprzednim telefonicznym kontakcie ze strony Urzędu.

Zalecamy, aby sprawy dotyczące zgłoszenia zbycia i nabycia pojazdów zarejestrowanych na terytorium RP realizować za pośrednictwem: elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP, przy wykorzystaniu profilu zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego, poczty tradycyjnej, poprzez pozostawienie zabezpieczonych dokumentów w kopercie w urnie stojącej w wejściu do urzędu.

Szczegółowe informacje dotyczące wniosków oraz wymaganych dokumentów, wysokości opłat i numerów rachunków bankowych są podane na stronie internetowej www.bip.pwz.pl w zakładce „Jak załatwić sprawę” – „Wydział lub jednostka” – „Wydział Komunikacji i Transportu” – „Karty usług i wnioski”. Prosimy o wpisywanie na wnioskach danych kontaktowych (nr telefonu), które wykorzystane będą jedynie w celu obsługi wniosków.

Kontakt telefoniczny w poszczególnych referatach Wydziału Komunikacji:

  • rejestracja pojazdów: 22 / 733-73-01
  • prawa jazdy: 22 / 733-73-08
  • transport, OSK, SKP: 22 / 733-73-13
  • filia w Łomiankach: 22 / 888-98-75

Terenowy punkt paszportowy

Ze względu na stan epidemii realizacja spraw w Terenowym Punkcie Paszportowym w Ożarowie Mazowieckim możliwa jest wyłącznie po wcześniejszym kontakcie telefonicznym – tel.: 22 733 72 16.

Wniosek o wydanie paszportu i odbiór paszportu możliwe są jedynie po wcześniejszym umówieniu wizyty telefonicznie. Terenowy Punkt Paszportowy w siedzibie Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego, ul. Poznańska 129/133 w Ożarowie Maz. działa w godzinach pracy:

  • poniedziałek: 9:00–16:30,
  • wtorek–piątek: 8:00–15:30.

MS 06/2021, 29 kwietnia 2021

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *