OŻARÓW MAZOWIECKI

Opaski bezpieczeństwa dla ożarowskich seniorów

27 lipca odbyło się spotkanie z seniorami z Gminy Ożarów Mazowiecki, podczas którego otrzymali oni opaski bezpieczeństwa z przyciskiem SOS, monitorującym stan zdrowia. Urządzenia zostały zakupione w ramach realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Ożarowie Mazowieckim Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Korpus Wsparcia Seniorów”. Udział w Programie jest dobrowolny i całkowicie bezpłatny dla seniora.

Opaski, które trafiły do 50 seniorów, przypominają elektroniczne zegarki na rękę i są wyposażone w czujniki mierzące podstawowe funkcje życiowe, jak np. saturację czy tętno. Dodatkowo mają również przycisk SOS, który może uratować życie. Jego wciśniecie spowoduje natychmiastowe połączenie z ratownikiem medycznym, który doradzi, co należy zrobić w konkretnej sytuacji lub zdecyduje o wysłaniu do seniora karetki pogotowia. „Opieka na odległość” gwarantuje szeroko pojęty system bieżącego monitorowania stanu zdrowia seniora w miejscu jego zamieszkania oraz pozwala na natychmiastową reakcję w sytuacji nagłej.

W spotkaniu uczestniczyli Elżbieta Jastrzębska-Jóźwiak – zastępca burmistrza Ożarowa Mazowieckiego, przedstawiciel dostawcy opasek telemedycznych, pracownicy OPS w Ożarowie Mazowieckim oraz seniorzy z Gminy Ożarów Mazowiecki. Podczas spotkania omówione zostały zasady funkcjonowania opasek oraz wszystkie możliwe funkcjonalności tych urządzeń, a także zasady uczestnictwa w Programie.

Mamy nadzieję, że realizacja Programu zapewni Seniorom biorącym w nim udział poczucie bezpieczeństwa i poprawi komfort ich codziennego życia.

Nadzór nad realizacją Programu pełnią wyznaczeni koordynatorzy OPS w Ożarowie Mazowieckim dostępni pod numerem telefonu 22 722 26 73.

Elżbieta Kowalska

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowie Mazowieckim

MS 13-14/2022, 18 sierpnia 2022