BRWINÓWWydarzenia

Obchody Święta Niepodległości w Brwinowie

11 listopada została odprawiona Msza w intencji Ojczyzny w kościele parafialnym pw. św. Floriana w Brwinowie. Oficjalne uroczystości miały miejsce przed pomnikiem Niepodległości. W obchody zaangażowali się także najmłodsi – przedszkolaki z Żółwina.

Wśród gości była m.in. posłanka na Sejm RP Kinga Gajewska, która zabrała głos – obok wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Brwinowie Zbigniewa Bartosika i burmistrza Arkadiusza Kosińskiego. Delegacje władz samorządowych, instytucji i organizacji pozarządowych złożyły kwiaty.


Czym skorupka za młodu nasiąknie…

W obchody zaangażowało się również przedszkole w Żółwinie, którego kadra pomaga najmłodszym zrozumieć m.in. pojęcie patriotyzmu.

Monika Smułka – nauczycielka przedszkola w Żółwinie:

„Wchodząc w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Żółwinie, którego szkoła wybrała jako patrona dzień 11 listopada, chcieliśmy dorównać naszym szkolnym kolegom i od początku działalności przedszkola zaangażować się w promowanie patriotyzmu. Ochoczo przystąpiliśmy do Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego ,,Piękna Nasza Polska Cała” – tak, żeby nasze działania nie były tylko zrywem związanym ze świętami narodowymi, ale również przemyślanymi działaniami zachęcającymi do całorocznej pracy – zarówno w przedszkolu, jak i w domu.

Przed listopadowym Narodowym Świętem Niepodległości, nauczycielki podjęły w grupach szereg działań związanych z zapoznaniem dzieci z symbolami narodowymi, ale również najbliższym otoczeniem, czyli ,,małą ojczyzną”. Dzieci wykonywały prace plastyczne, oglądały prezentacje (również multimedialne), słuchały bajek i legend, poznawały krajobrazy i mapę Polski. Panie z grupy ,,Lisków” – Paulina Owczarek i Monika Smułka – zorganizowały rodzinny konkurs plastyczno-patriotyczny ,,Symbole narodowe”, którego celem było utrwalanie zdobytej wiedzy dotyczącej symboli Polski (flagi, godła, mapy, kokardy narodowej). Każda grupa wiekowa mogła wykonać ze swoimi rodzinami pracę na inny temat. Komisja składająca się z pracowników przedszkola, wybrała I miejsce w każdej grupie przedszkolnej, jednak tak naprawdę działania wszystkich uczestników zostały docenione. (…)

Uwieńczeniem działań podjętych od września do listopada był występ dwóch najstarszych grup – ,,Motylków” i ,,Sówek”, które pod przewodnictwem swoich Beaty Dobrzyńskiej, Teresy Muzalewskiej, Pauliny Redlickiej i Barbary Zapert przygotowały przy akompaniamencie p. Ewy Lebek wzruszający montaż słowno-muzyczny upamiętniający odzyskanie niepodległości.”


UG Brwinów

MS 20/2021, 25 listopada 2021