POWIAT PRUSZKOWSKI

Nowy starosta pruszkowski wybrany!

Dzień dobry Panie Starosto, na wstępie chciałabym pogratulować Panu objęcia tak zaszczytnej funkcji.

Bardzo dziękuję, to dla mnie ogromny zaszczyt i wyróżnienie. Obiecuję nie zawieść zaufania, którym zostałem obdarzony przez Mieszkańców i Radnych Powiatowych.

Czy mógłby Pan krótko przedstawić się naszym Mieszkańcom?

Jestem absolwentem Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie z obronionym tytułem magistra na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne; doświadczonym przedsiębiorcą, prowadzącym własną działalność gospodarczą od wielu lat.

Od 2018 roku biorę aktywny udział w życiu samorządu jako Radny Rady Powiatu Pruszkowskiego. W kadencji 2018–2024 pełniłem funkcję Przewodniczącego Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej w Powiecie Pruszkowskim i Przewodniczącego Komisji Inwestycji, Ochrony Środowiska i Rolnictwa. Byłem także członkiem Komisji Budżetu, Administracji, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. 7 kwietnia tego roku, gdy ponownie ubiegałem się o mandat Radnego Powiatu Pruszkowskiego, Mieszkańcy mieli okazję ocenić moją dotychczasową pracę. Otrzymałem 2364 głosy! Ten wynik poza ogromną radością i wdzięcznością, pozwolił mi ponownie uzyskać mandat do Rady Powiatu Pruszkowskiego. 7 maja, podczas sesji inauguracyjnej Radni powierzyli mi zaszczytne stanowisko Starosty Pruszkowskiego.

Jak minęły Panu pierwsze dni pracy?

Intensywnie – wypełniły je liczne spotkania i kolejne etapy procesu wdrażania na nowym stanowisku. Miałem ogromną przyjemność spotkać się m.in. z pracownikami Starostwa Powiatowego w Pruszkowie – fantastycznym zespołem profesjonalistów, na którego czele stoję oraz dyrektorami jednostek oświatowych prowadzonych przez powiat pruszkowski, którzy pracują na rzecz rozwoju oświaty w naszym powiecie.

Z okazji Światowego Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną wziąłem także udział w wernisażu wystawy „Świat oczami dziecka”, zorganizowanej przez ZSS im. ks. Jana Twardowskiego. Jeszcze do 21 maja w Centrum Kultury i Sportu mogą Państwo podziwiać wyjątkowe prace małych artystów – gorąco polecam i zapraszam!

Wszystkie spotkania, w których uczestniczyłem i których jeszcze wiele przede mną są doskonałą okazją do otwartego dialogu i budowania partnerskiej współpracy. Te dwa komponenty są niezbędne do realizacji zadania, które sobie wyznaczyłem – efektywnej pracy na rzecz Naszych Mieszkańców.

A jakie są Pana główne priorytety na początek kadencji?

Priorytetem jest dla mnie finalizacja rozpoczętych inwestycji i realizacja nowych, których oczekuje lokalna społeczność. W poprzedniej kadencji, dzięki m.in. mojemu wsparciu jako Radnego, na terenie naszego powiatu powstały: hala praktyk szkolnych przy ZS nr 1 im. Stanisława Staszica w Pruszkowie, nowoczesny pawilon D w Szpitalu Powiatowym, nowy budynek ZSS im. ks. Jana Twardowskiego w Pruszkowie, kryta pływalnia przy SMS-LO w Pruszkowie. Niebawem zakończymy także budowę LO im. T. Kościuszki w Pruszkowie.

Teraz czas na rozwój powiatowej infrastruktury drogowej. Przed nami wiele pracy, aby poprawić bezpieczeństwo i komfort wszystkich uczestników ruchu. Bardzo ważne w tym zakresie jest dla mnie stawianie na nowoczesne projektowanie i rozwiązania zgodne z najnowszymi standardami.

Chciałbym, aby wszystkie inwestycje drogowe, planowane w VII kadencji zostały zrealizowane przy udziale konsultacji społecznych, aby głos Mieszkańców nie tylko był, ale też był słyszany. To nasi Mieszkańcy są odbiorcami planowanych przedsięwzięć, więc możliwość zapoznania się z planowanymi działaniami i wyrażenia własnych uwag oraz sugestii co do ostatecznego kształtu przyjętych rozwiązań, powinna być czymś naturalnym. Niebawem poinformuję także o tym, w jakich dniach i godzinach będę miał przyjemność spotykać się z Państwem (po wcześniejszym umówieniu) w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie, w ramach tzw. przyjęć interesantów. Choć może od dziś zacznijmy te spotkania nazywać po prostu „Kawa/herbata ze Starostą – porozmawiajmy o naszym powiecie” – dostępny język w wielkiej mierze kształtuje naszą rzeczywistość.

Czy są jakieś obszary, które szczególnie chciałby Pan rozwijać lub poprawić w naszym powiecie?

Odpowiedź na to pytanie wymaga na pewno czasu, szczegółowej analizy potrzeb, ale też możliwości finansowych powiatu pruszkowskiego. Prowadzenie własnej działalności gospodarczej nauczyło mnie, że wyznaczenie priorytetów strategicznych oraz zrównoważony rozwój to podstawy sukcesu. W przypadku budżetu powiatu oczywiście ta odpowiedzialność jest nieporównywalna, zarządzamy w końcu finansami publicznymi. Na pewno, wraz z całym Zarządem Powiatu, będziemy stawiać w tym przypadku na efektywność i transparentność.

Chciałbym uniknąć na tym etapie składania pustych obietnic. Oczywiście dostrzegam ogromną potrzebę rozwoju w takich sektorach jak opieka zdrowotna, z naciskiem na pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla dzieci i młodzieży oraz edukacja. Rozwój szkolnictwa technicznego i branżowego oraz rozbudowa i dostosowanie infrastruktury szkolnej dla osób ze szczególnymi potrzebami to warunki utrzymania, a nawet wzrostu, wysokiego poziomu, który reprezentują nasze szkoły powiatowe.

Kolejny obszar, pełen wyzwań, o którym już wspomniałem, to infrastruktura drogowa i transportowa naszego powiatu. Poprawa stanu dróg w każdej z naszych gmin będzie nie tylko korzystna dla mieszkańców, ale także przyczyni się do rozwoju ekonomicznego, turystycznego i społecznego regionu. Ponadto pragnę skupić się na wspieraniu małych i średnich firm w naszym powiecie. Tworzenie warunków do rozwoju lokalnej przedsiębiorczości jest kluczowe dla wzrostu gospodarczego oraz tworzenia nowych miejsc pracy.

Bardzo dziękuję za rozmowę.

MS 5/2024, 23 maja 2024