MICHAŁOWICE

Nowe władze gminy Michałowice kadencji 2024–2029

7 maja br., odbyła się inauguracyjna sesja Rady Gminy Michałowice kadencji 2024–2029, podczas której nowo wybrana wójt i radni złożyli ślubowanie. Radni wybrali także przewodniczącego i wiceprzewodniczących rady.

Małgorzata Pachecka została ponownie wójtem gminy Michałowice. Już w pierwszej turze zaufało jej 53,39% mieszkańców. Natomiast o 15 miejsc w radzie gminy ubiegało się 47 kandydatów z 4 komitetów wyborczych, spośród których ostatecznie radnymi zostali:  

 • Bagińska Dorota,
 • Biczyk Elżbieta,
 • Bronisz Magdalena,
 • Chilarska Joanna,
 • Hirny-Budka Jarosław,
 • Kamińska Anna,
 • Kordys Paweł,
 • Kowalczyk Joanna,
 • Król-Popiel Adriana,
 • Paradowska Agnieszka,
 • Parzyńska Katarzyna,
 • Podleś Bartłomiej,
 • Polarczyk Maciej,
 • Rajski Paweł,
 • Rycerska Beata.

Podczas I sesji wójt oraz radni złożyli uroczyste ślubowanie. Radni w tajnym głosowaniu wybierali także przewodniczącego rady oraz wiceprzewodniczących. I tak w gminie Michałowice w kadencji 2024–2029 funkcje te będą pełnić:

 • Jarosław Hirny-Budka – przewodniczący rady gminy Michałowice,
 • Elżbieta Biczyk oraz Beata Rycerska – wiceprzewodniczące rady gminy Michałowice.

MS 5/2024, 23 maja 2024