BŁONIE

Nabór wniosków do Budżetu Obywatelskiego gminy Błonie

Szanowni Państwo,

W dniu 16 sierpnia rozpoczął się nabór wniosków do Budżetu Obywatelskiego Gminy Błonie na rok 2023 r. W związku z uwagami Regionalnej Izby Obrachunkowej, proszę o zapoznanie się z załącznikiem Nr 1 do uchwały – Zasady i tryb przeprowadzania Budżetu Obywatelskiego, gdyż wprowadzone zostały zmiany, w stosunku do Zasad obowiązujących w poprzednich edycjach.

Propozycje projektów można składać do 9 września.

Przypominam, że w ramach Budżetu Obywatelskiego mogą być proponowane wydatki o charakterze lokalnym, mieszczące się w katalogu zadań gminy, które dotyczą przede wszystkim mieszkańców danego Obszaru.

Więcej informacji: www.blonie.pl

 Przemysław Kubicki

Sekretarz Gminy Błonie

MS 13-14/2022, 18 sierpnia 2022