OŻARÓW MAZOWIECKI

Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Płochocinie

25 kwietnia br. Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego Paweł Kanclerz oraz Skarbnik Gminy Małgorzata Piotrowska podpisali umowę o udzieleniu wsparcia finansowego w wysokości 226 730 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2024”.

Pozyskane dofinansowanie zostanie przeznaczone na demontaż wysłużonego już małego boiska sportowego znajdującego się przy Szkole Podstawowej im. Szarych Szeregów w Płochocinie oraz utworzenie na jego terenie boiska wielofunkcyjnego służącego różnym dyscyplinom sportu.

W ramach prac zaplanowano budowę boiska do piłki nożnej, koszykówki i siatkówki z nawierzchnią z syntetycznej trawy o powierzchni ponad 950 m2 wraz z piłkochwytami. Zaprojektowano również wykonanie odwonienia terenu, chodników, trawników oraz modernizację oświetlenia na energooszczędne LED. Całkowity koszt realizacji wyniesie około 1 mln zł.

Agnieszka Kijewska

Referat Funduszy Zewnętrznych

MS 5/2024, 23 maja 2024