BŁONIE

MERA-BŁONIE – tak biło serce naszego miasta

20 kwietnia br. w Muzeum Ziemi Błońskiej została otwarta wystawa o nazwie „MERA-BŁONIE – tak biło serce miasta”. Otwarcia ekspozycji dokonała dyrektor Olimpia Markiewicz przy udziale sekretarza gminy Przemysława Kubickiego, przewodniczącego Rady Miejskiej i jednocześnie prezesa Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Błońskiej Tomasza Wiśniewskiego, proboszcza parafii księdza kanonika Tadeusza Gałeckiego i licznych gości.

Wystawę zorganizowali i opracowali pracownicy Muzeum na podstawie licznych wywiadów z byłymi pracownikami Zakładów Mechaniczno-Precyzyjnych „MERA-BŁONIE” oraz dostarczonych przez nich materiałów i eksponatów, a wiodącą rolę w tym projekcie miała pani Marlena Kucharska-Nowotko. Była to wspaniale wykonana graficznie i poglądowo praca przypominająca działalność Zakładów w sferze socjalnej w tematyce mieszkalnictwa, zakładowej służby medycznej, działalności zakładowej stołówki, życia kulturalnego załogi, działalności zakładowych ośrodków wypoczynkowych, szkolnictwa, organizacji społecznych. Bogato ilustrowane fotografiami z owych czasów ściany muzeum oraz projekcje na monitorze, a także wywiady prezentowane w telewizorze z byłymi pracownikami „MERA-BŁONIE” przypominały licznie zgromadzonym gościom o bardzo znaczącej roli Zakładów w rozwoju miasta Błonie.

Wystawa będzie czynna do 15 lipca br. Starszym pokoleniom przypomni niewątpliwie znaczącą rolę „MERA-BŁONIE” w historii polskiego przemysłu owych czasów, a także ożywi indywidualne wspomnienia z pracy w błońskiej fabryce, natomiast młodszym pokoleniom wzbogaci i pomoże ugruntować wiedzę o historii naszego miasta Błonie.

Fotografie: Wanda Bezpałko

W imieniu Zarządu TPZB: Jerzy Bezpałko

MS 5/2024, 23 maja 2024