KulturaMICHAŁOWICE

Mazovia Art w gminie Michałowice

W sali multimedialnej Urzędu Gminy Michałowice przy Alei Powstańców 1 w Regułach 26 listopada odbył się wernisaż wystawy „Mazovia Art 2021”. Swoje prace zaprezentowali uzdolnieni artyści młodego pokolenia z siedmiu gmin Zachodniego Mazowsza: Błonia, Brwinowa, Leszna, Michałowic, Milanówka, Nadarzyna i Podkowy Leśnej.

Wystawę zorganizowały Stowarzyszenie Gmin Zachodniego Mazowsza „Mazovia” oraz Gmina Michałowice, która jednocześnie była gospodarzem spotkania. Wernisaż otworzyli Małgorzata Pachecka, wójt gminy Michałowice i Jerzy Wysocki, prezes stowarzyszenia „Mazovia”, a zarazem Zastępca Burmistrza Gminy Brwinów.

– Do udziału w wystawie zaprosiliśmy twórców, którzy dopiero wkraczają w świat sztuki, poszukując indywidualnej drogi artystycznej. Dla tych młodych, często debiutujących artystów, możliwość prezentacji prac przed szeroką publicznością stanowi ważny moment w rozwoju kariery zawodowej. Dlatego Mazovia Art jest wyjątkowo cenną inicjatywą,  która wspiera artystów w realizacji ich życiowej misji – powiedziała Małgorzata Pachecka. – Bardzo się cieszę, że wernisaż i wystawa  organizowane są  u nas, w gminie Michałowice, dzięki czemu mieszkańcy mogą poznać młodych twórców i ich prace, wrażliwość, emocje, a czasem także bunt artystyczny – dodała.

Zaczęło się w 2004 roku

Jerzy Wysocki, prezes Stowarzyszenia Gmin Zachodniego Mazowsza „Mazovia” krótko nakreślił historię Stowarzyszenia i opowiedział o zamierzeniach na przyszłość.

– Stowarzyszenie Gmin Zachodniego Mazowsza Mazovia działa od 17 lat i zrzesza siedem bardzo różnych pod wieloma względami gmin: Błonie, Brwinów, Leszno, Michałowice, Milanówek, Nadarzyn i Podkowę Leśną. Zastanawialiśmy się, co nas może scementować. Wstępnie łączyło nas to, że współpracowaliśmy z gminami włoskimi z regionu Lacio koło Rzymu, ale nie mogło to być podstawą do wspólnej działalności. Postawiliśmy na sport. Zaczęliśmy organizować zawody dla dzieci i młodzieży z naszych gmin i robimy to do tej pory. W 2012 roku ofertę programową rozszerzyliśmy o projekt pod nazwą Taneczny Festiwal Przedszkolaków. Dwa lata temu postanowiliśmy zająć się również innymi obszarami. Zastanawialiśmy się nad kulturą. Tak zrodził się pomysł, żeby dalej szukać pozytywnych rzeczy w kulturze i nazwaliśmy go „Mazovia Art”. Chcemy, żeby organizowane w ramach tego projektu wydarzenia miały charakter funkcjonalno-użytkowy. To promocja młodych artystów z gmin członkowskich, którzy mogą się sami pokazać i pokazać swoją twórczość. To pierwsze założenie chcemy realizować dalej. Chcemy sprowokować do bliższych wzajemnych kontaktów ludzi od kultury z naszych gmin. Czy to z ośrodków kultury, czy tak jak w przypadku Michałowic – w ramach struktury urzędu. Trzecie postanowienie jest takie, żeby o Mazovii Art było słychać w rozmaitych dyscyplinach kultury i sztuki, żeby organizowane były różne wydarzenia w kolejnych gminach członkowskich.

Siedmioro wspaniałych

Swoje prace zaprezentowali młodzi artyści specjalizujący się w różnych technikach plastycznych, m.in. w malarstwie, grafice warsztatowej, rysunku, fotografii, scenografii, stylizacji, reprezentujący gminy współtworzące Stowarzyszenie „Mazovia”: Natalia Bochyńska (Leszno), Magdalena Izabela Majewska (Nadarzyn), Krzysztof Mierzejewski (Błonie), Natalia Oskiera (Brwinów), Aleksandra Ostrowska (Michałowice), Piotr Stachurski (Podkowa Leśna) i Robert Zybrant (Milanówek). Wystawę można (i warto – red.) oglądać do 15 stycznia 2022 roku w sali multimedialnej Urzędu Gminy Michałowice w godzinach pracy.

Kuratorem wystawy jest Dominika Małgowska, która prowadziła spotkanie, przybliżając sylwetki artystów, natomiast koordynatorem przedsięwzięcia był, również obecny na wernisażu, artysta plastyk Mariusz Koszuta. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli:  Zenon Reszka – burmistrz Błonia, Arkadiusz Kosiński – burmistrz gminy Brwinów, Grzegorz Banaszkiewicz – wójt gminy Leszno , Piotr Remiszewski – burmistrz Milanówka, Dariusz Zwoliński – wójt gminy Nadarzyn oraz Artur Tusiński – burmistrz Podkowy Leśnej. 

To trzeba zobaczyć

Ekspozycja zrobiła na licznie przybyłej publiczności duże wrażenie. Chociaż autorzy prac nie mają długiego stażu w „uprawianiu” sztuki, wiele prac nie odbiegało poziomem od dzieł wystawianych w znanych galeriach. Prezentowały doskonały warsztat. U odbiorców wyzwalały emocje i poruszały wyobraźnię. Obrazy, grafiki, rysunki i prace łączące różne techniki plastyczne były bardzo różnorodne i pokazywały, że ich twórcy szukają, a niektórzy już znaleźli swoją drogę artystyczną i poprzez sztukę wyrażają swoje emocje, duszę, bunt, w twórczy sposób interpretują rzeczywistość.

Gmina Michałowice kolejny już raz potwierdziła, że dla władz i wielu mieszkańców kultura i sztuka nie są tylko nazwą wydziału, czy pozycją w rocznej statystyce pracy urzędu, ale przekłada się na konkretne przemyślane działania prowadzące do propagowania tej, jakże ważnej dziedziny życia. Nie zapomina się również o edukacji i „oswajaniu” ze sztuką młodzieży.

Występy wokalne

Wernisaż uatrakcyjnił występ finalistów konkursu muzycznego im. Wojciecha Młynarskiego „Zanim zaczynał tu Wojtek Młynarski”, uczniów i absolwentów zespołu szkół w Komorowie.

Do wydarzenia dołączyło Stowarzyszenie „Komorowianie”, które zorganizowało profesjonalny cykl warsztatów dla młodych wokalistów, przygotowujący ich do występów. Koncert rozpoczęła Hanna Langner z klasy 3a SP utworem „Lubię wrony”, kolejno wystąpiły: Marysia Marciniak z klasy 5d SP – „Jeszcze w zielone gramy”, Julia Andrusiuk z klasy 7b SP – „Wszystko przede mną”, Julia Żółtowska z klasy 7b SP – „Lubię wracać tam, gdzie byłem”, Agata Sowińska (absolwentka szkoły w Komorowie) – „Taka piosenka, taka ballada” i Anna Szczegodzińska z klasy 3b LO – „Jeszcze w zielone gramy”.

Tekst i zdjęcia Jacek Sulewski

Warto wspomnieć, że wśród zaproszonych gości, którzy zaszczycili swoją obecnością wernisaż wystawy „Mazovia Art 2021” byli m.in.: burmistrz Milanówka Piotr Remiszewski, zastępca wójta  gminy Nadarzyn Janusz Rajkowski, sekretarz Miasta Podkowa Leśna Małgorzata Smysło i Artur Niedziński koordynator sportu, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Brwinowie Anna Sobczak, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Lesznie Emilia Frydrych, dyrektor Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury Kamila Michalska, dyrektor Milanowskiego Centrum Kultury Aneta Majak, dyrektor Centrum Kultury w Podkowie Leśnej Mariusz Płoszaj-Mazurek, dyrektor  Stowarzyszenia „Mazovia” Wojciech Wlazło, dyrektor CSiR w Błoniu Włodzimierz Leduchowski, wiceprzewodniczący Rady Miasta Brwinów Zbigniew Bartosik, przewodniczący Rady Gminy Leszno Michał Dominiak, wicedyrektor szkoły w Komorowie Sławomir Rymuza. MS 21-22/2021, 16 grudnia 2021