BŁONIE

Macewa Pamięci w Błoniu

28 maja na skwerku przed Muzeum Ziemi Błońskiej odbyło się uroczyste odsłonięcie „Macewy Pamięci”, której posadowienie w tym miejscu jest efektem trójstronnego porozumienia, zawartego 18 grudnia 2023 roku, pomiędzy Gminą Błonie a Skarbem Państwa – Instytutem Pamięci Narodowej – Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi oraz Muzeum Getta Warszawskiego.

Uroczystość rozpoczęło wprowadzenie sztandarów i odegranie Hymnu Narodowego przez Błońską Orkiestrę pod kierownictwem Pana Jacka Potoła. Następnie prowadzący uroczystość Główny Inwentaryzator Zbiorów Muzealnych Pan Jarosław Ilski krótko zapoznał zgromadzonych z historią zawarcia porozumienia.

Po tym wprowadzeniu Dyrektor Muzeum Ziemi Błońskiej dr Olimpia Markiewicz powitała przybyłych gości: zastępcę Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej dr. Mateusza Szpytmę wraz z delegacją, dyrektora Muzeum Getta Warszawskiego Pana Alberta Stankowskiego wraz z delegacją, autora koncepcji artystycznej pomnika Pana Jerzego Kalinę, Starostę Warszawskiego Zachodniego Romualda Reszkę wraz z delegacją, radnych Rady Miejskiej w Błoniu na czele z przewodniczącym Panem Tomaszem Wiśniewskim, Proboszcza Parafii Św. Trójcy ks. Kanonika Tadeusza Gałeckiego, dyrektorów i delegacje jednostek organizacyjnych gminy Błonie, kierownictwo i służby mundurowe, dyrektorów i delegacje błońskich szkół, harcerzy, a także reprezentantów organizacji pozarządowych i stowarzyszeń oraz wszystkich zgromadzonych na uroczystości mieszkańców Gminy Błonie i okolic.

Kolejnym punktem było odczytanie przez Panią Paulinę Bylinke-Rosę historyka MZB zarysu historii społeczności żydowskiej na ziemi błońskiej. W dalszej części nastąpiły przemówienia, głos zabrał Burmistrz Błonia i zaproszeni goście.

Po przemówieniach przedstawiciele porozumienia dokonali odsłonięcia i zdjęcia szarf biało-czerwonej i biało-niebieskiej, a następnie Pan Rabbi Icchak Rapoport i ks. proboszcz Tadeusz Gałecki odmówili modlitwę za zmarłych, po której odbyła się ceremonia złożenia wieńców i wiązanek.

Uroczystość miała na celu przywołanie i upamiętnienie istnień około dwóch tysięcy stu Żydów z Błonia i okolic oraz deportowanych z Kraju Warty zmarłych i zamordowanych przez niemieckich okupantów w latach 1940–1943.

UM w Błoniu

MS 6/2024, 13 czerwca 2024