BRWINÓW

Krosna – dotacja na budowę ul. Słonecznej

W ostatnich dniach października zostały ogłoszone wyniki Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych. Gminie Brwinów przyznano 5 mln zł na budowę ul. Słonecznej w miejscowości Krosna.

Droga łącząca sołectwa Moszna i Krosna – wykorzystywana nie tylko przez samochody osobowe mieszkańców, lecz także przez samochody ciężarowe i pojazdy dojeżdżające do pobliskich pól, przetwórni owoców i dużych magazynów – była przez wiele lat utrapieniem kierowców. Doraźne równanie i naprawy nie wystarczały na długo, dlatego gmina Brwinów postanowiła sięgnąć po inne rozwiązanie. Droga zbudowana po odpowiednim przygotowaniu podłoża, z wykonaniem solidnej podbudowy i finalnie z warstwą wiążącą i ścieralną z masy bitumicznej będzie mogła służyć przez długi czas. W ubiegłym roku został już wykonany pierwszy etap prac. Asfaltowy odcinek długości około kilometra prowadzący od zabudowań Moszny kończy się teraz przy skrzyżowaniu z ul. Nadrzeczną, ale gotowa do realizacji jest dokumentacja dla pozostałego odcinka ul. Słonecznej.

Wszystko wskazuje na to, że w 2022 r. uda się wykonać drugi etap. Budowa ulicy Słonecznej w miejscowości Krosna-Wieś znalazła się na liście ogłoszonych w tym tygodniu wyników Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych jako jedyna inwestycja z terenu gminy Brwinów. Kwota dotacji wynosi 5 mln zł. Realizacja inwestycji pozwoli na znaczną poprawę komunikacji w rejonie Krosny i Moszny. Nie bez znaczenia będzie też możliwość szybszej interwencji strażaków dojeżdżających do miejsc zagrożeń pożarowych w rolnictwie (budynki gospodarcze, sprzęt rolniczy, pola, łąki). Poprawi się również komfort i bezpieczeństwo pieszych – na terenach niezabudowanych wzdłuż drogi pojawi się utwardzone pobocze, a w obrębie zabudowań – chodnik.


UG Brwinów

MS 19/2021, 11 listopada 2021