URSUS

Jeden dzień z traktorami

21 sierpnia 2021 roku przedstawiciele Oddziału PTTK URSUS – Bożena Iwaniukowicz, Janusz Ptasiński, Wacław Włodarski oraz Stefan Sobczak złożyli wizytę na XIX Ogólnopolskim Festiwalu Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych im. Jerzego Samelczaka w Wilkowicach. Festiwal został zorganizowany wspólnymi siłami gminy Lipno, Klubu Traktor i Maszyna Lipno oraz Gminnego Ośrodka Kultury Lipno, przy finansowym wsparciu władz powiatu, województwa oraz Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego, a także sponsorów prywatnych i firmowych.

Jest to najstarszy i największy zlot zabytkowych traktorów i maszyn rolniczych. Na wydarzenie przyjechało około 300 maszyn, z czego ponad 270 stanowiły traktory różnych producentów. Sporą grupę tworzyły również traktory marki Ursus.

Zlot stał się również okazją do ponownego spotkania z kolekcjonerami, którzy wraz ze swoimi traktorami wystąpili w filmie Jaśminy Wójcik – „Symfonia Fabryki Ursus”.

Opiekę nad naszą grupą sprawował niezastąpiony Jacek Grzywacz z żoną Urszulą oraz ekipą Skansenu Łochowice (od red.: o zlocie traktorów w Łochowicach pisaliśmy w materiale „Inicjatorzy powstania Muzeum w Ursusie – nagradzają i… są nagradzani”. Patrz „Mocne Strony” nr 18/2019 r. s. 6–7).

Na początku imprezy po przemówieniach przedstawicieli władz wojewódzkich, lokalnych oraz zaproszonych polityków, rozpoczęło się wręczanie nagród w różnych kategoriach.

Pierwsze nagrody festiwalu wręczono w kategorii małych ciągników. Główną nagrodę otrzymał Jacek Grzywacz za ciągnik Dzik 2. W kategorii maszyn rolniczych główną nagrodą uhonorowano Zbigniewa Franka za kombajn Vistula z roku 1971, a Grand Prix kolekcjonerów otrzymał Michał Piotrowski z Retro-Traktor Golub-Dobrzyń, między innymi organizator Zlotów Traktorów na Zamku w Golubiu-Dobrzyniu (od red.: o tym zlocie pisaliśmy w materiale „Delegacja z Ursusa na XII Zlocie i Wystawie Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych w Golubiu-Dobrzyniu” – „Mocne Strony” nr 16/2020 r. s. 6).

Prezes oddziału PTTK URSUS Janusz Ptasiński wręczył Leszkowi Nowakowi – prezesowi Klubu Traktor i Maszyna Lipno – dyplom specjalny odznaki turystycznej „Szlakiem Traktora Polskiego” jako trzeciemu klubowi w Polsce.


Traktory i maszyny rolnicze

Po części oficjalnej rozpoczęła się prezentacja traktorów oraz zwiedzanie wystawy przez gości.

Swoje eksponaty wystawiły kluby kolekcjonerów zabytkowych maszyn rolniczych, jak również prywatni kolekcjonerzy z Polski i zagranicy. Zaprezentowano różne modele traktorów z całego świata, wciąż jednak na pokazach królują nasze Ursusy.

Na zlocie można było zobaczyć przedwojennego Lanza, eleganckiego Lanz Bulldoga, zasiąść za kierownicą kultowego czerwonego Porsche, podziwiać maluchy, które próbowały dotrzymać kroku swoim większym braciom. Nie zabrakło Tarpanów, jak i Stara 25.

Obok głównego placu znalazła się specjalna strefa z ofertą współczesnych ciągników oraz odnawialnych źródeł energii i ogrzewania.

Program 2-dniowego festiwalu był bardzo urozmaicony. W czasie prezentacji traktorów dwójka spikerów ze swadą informowała nie tylko o maszynie, parametrach technicznych, ale również o ich właścicielu.

Na uwagę zasługiwały zawody w przeciąganiu liny przez traktory, m.in. węgierski traktor pulling, prowadzony przez Andrzeja Kazimierczaka. Wśród traktorów, z którymi się mierzył były dwa ciągniki (po tuningu) marki Ford oraz Massey Ferguson.

Na wystawach statycznych można było dowiedzieć się dużo na temat rozwoju konstrukcji traktorów – od tych najstarszych do współczesnych. Obok maszyn starych i nowych prezentowano również sprzęt znajdujący się w każdym gospodarstwie rolnym. Była też możliwość wzięcia udziału w warsztatach „klepanie kosy na babie”.

W strefie maszyn rolniczych wystawione były pługi, kopaczki, sieczkarnie, młocarnie, wialnie, małe silniki stacjonarne oraz dużo drobnego sprzętu. W chwili naszego powrotu do Warszawy rozpoczął się pokaz młocki.


Warto odwiedzać skanseny

Dzień na zlocie był za krótki, aby spotkać się ze wszystkimi znajomymi, czy też porozmawiać z nowo poznanymi pasjonatami, którzy dużo czasu poświęcają na przywrócenie świetności metrykalnie starym maszynom.

Gorąco namawiamy wszystkich, a szcze­gólnie mieszkańców Ursusa, aby w czasie podróży po Polsce odwiedzali małe skanseny, gdzie można poznać historię rozwoju rolnictwa w Polsce, a przy tym zdobyć odznakę krajoznawczą – SZLAKIEM TRAKTORA POLSKIEGO, ustanowioną przez Zarząd PTTK Oddział URSUS.

Wspólnie z Izbą Tożsamości Ursusa, będziemy starali się zaprezentować skanseny i prywatne zbiory, w których można spotkać nasze zasłużone Ursusy. Zapraszamy do udziału w zlotach zabytkowych traktorów i maszyn rolniczych. To wspaniała okazja do wspólnego spędzania czasu dla całych rodzin.


Za rok 100. rocznica

Mamy nadzieję, że władze dzielnicy pomogą zorganizować w Ursusie kolejny zlot zabytkowych traktorów Ursus związany ze 100-leciem rozpoczęcia produkcji pierwszych traktorów. Dla kolekcjonerów, i nie tylko, dzielnica Ursus m.st. Warszawy jest jedynym miejscem reprezentującym historię zakładów i miasta. Czy przedstawiciele władz dzielnicy będą w stanie ufundować specjalne nagrody i wręczać je osobom dbającym o zachowanie pamięci o ZM Ursus, np. na zlotach zabytkowych traktorów?

Jeżeli będzie zorganizowany zlot na 100-lecie Traktora Ursus, Kolekcjonerzy obiecali, że nie zawiodą.


Tekst i zdjęcia Stefan Sobczak, Bożena Iwaniukowicz

MS 18/2021, 28 października 2021