Dla mieszkańcówNASZE STRONY

Jak przebiega realizacja pomysłów w ramach budżetów obywatelskich? Gdzie jeszcze trwa głosowanie? Sprawdzamy

W zeszłorocznej edycji budżetu obywatelskiego w Warszawie wybrano do realizacji w Dzielnicy Ursus na bieżący rok 22 projekty. W Pruszkowie do końca bieżącego roku mieszkańcy powinni skorzystać z 26 pomysłów. Sprawdzamy, czy w tym roku uda się zrealizować wszystkie koncepcje i co jest powodem opóźnień. A jeszcze we wrześniu w naszym regionie jest szansa na udział w głosowaniu na pomysły do realizacji w 2022 roku.

W Dzielnicy Ursus na rozpoczęcie realizacji czeka jeszcze sporo projektów. 1 października rozpocznie się budowa altany dydaktycznej w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Jana Pawła II (umowa na realizację zawarta została 6 sierpnia br.). Wkrótce zostanie ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy, dzięki czemu będzie można ruszyć ze zwycięskim pomysłem „Bezpieczne przejścia dla dzieci”. Zainstalowane mają zostać latarnie nad przejściami dla pieszych w ciągu ulicy prostopadłej do Keniga, prowadzącej do Przedszkola nr 219 oraz Szkoły Podstawowej nr 11. Taka sama sytuacja dotyczy pomysłu „Budowa oświetlenia ciągu pieszego przed Szkołą Podstawową nr 383 przy ul. Warszawskiej 63 w Warszawie”. Jednak od wykonania tego ciągu pieszego zależy także wykonanie w kolejności następnego projektu „Wymiana nawierzchni chodnika na deptaku przed Szkołą Podstawową nr 383 w Warszawie”.

Ładniejszy deptak przy ul. Zagłoby dopiero w przyszłym roku

Zagrożone jest planowe wykonanie do końca tego roku wielofunkcyjnego boiska poliuretanowego na terenie szkoły SP 11. Według założeń, w okresie letnim ma służyć jako miejsce do ćwiczeń, zaś w okresie zimowym – jako podbudowa pod lodowisko. – Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Ursus wystąpił z wnioskiem do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii  o udzielenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych. Nie otrzymaliśmy jeszcze odpowiedzi z ministerstwa. W tym roku raczej nie uda nam się zrealizować tego projektu – przyznała Agnieszka Wall, rzecznik prasowy Dzielnicy Ursus.

A na pewno przeniesiony na rok 2022 z „nadzieją” na zwiększenie środków finansowych zostanie projekt „Więcej zieleni w Ursusie”. Pomysł zakłada rewitalizację ciągu spacerowego wzdłuż ulicy Zagłoby. Zieleń miałaby zostać uporządkowana, jak również wzbogacona o nowe nasadzenia. Miałyby również pojawić się nowe miejskie meble, jak i doposażenie istniejącej siłowni plenerowej. Przestrzeń miałaby zostać ujednolicona poprzez zastosowanie tego samego typu ławek i koszy na śmieci na całym terenie. Dlaczego mieszkańcy poczekają na upiększenie deptaku przy ul. Zagłoby do przyszłego roku? – Po wykonaniu 10 czerwca 2021 r. dokumentacji projektowej niezwłocznie przystąpiono do realizacji postępowania o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego celem wyłonienia wykonawcy na realizację projektu. 19 lipca 2021 r. postępowanie unieważniono z uwagi na fakt, iż nie została złożona żadna oferta. Po raz kolejny przystąpiono do procedury udzielenia zamówienia publicznego, do którego tym razem zgłosiła się jedna firma, która złożyła ofertę znacząco przewyższającą posiadane przez Zamawiającego środki finansowe. Z tej przyczyny 23 sierpnia 2021 r. ponownie unieważniono postępowanie – wyjaśniła Agnieszka Wall

Warsztaty i spotkania oraz zakupy dla jednej z instytucji – jeszcze w trakcie realizacji

Część pomysłów jeszcze jest realizowana, ponieważ np. w założeniach był cykl spotkań. 18 września zakończą się spotkania w ramach pomysłu „Warsztaty motywacyjne dla kobiet – wspomagające samorealizację kobiet w Ursusie”.

Odbędzie się jeszcze jedna z dwóch zaplanowanych wyprzedaży garażowych. Do końca grudnia będą odbywać się „Treningi sportowe – spełnienie marzeń dzieci”.

Mieszkańcy z powodzeniem korzystają z trwających jeszcze warsztatów pierwszej pomocy (projekt „Chcemy ratować – warsztaty z zakresu pierwszej pomocy”) oraz spotkań z logopedą („Strefa mówienia” – konsultacje logopedyczne).

Kontynuowane są zakupy, aby wydać cały budżet w ramach dwóch projektów „Nowoczesna biblioteka – zakup e-book’ów” oraz „Nowości wydawnicze dla Biblioteki Publicznej im. W.J. Grabskiego w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy”. Nowości kupowane są dla wszystkich czterech placówek Biblioteki Publicznej. Ta instytucja w ramach innego jeszcze zwycięskiego projektu zakupiła również defibrylatory. Zostały oznakowane i zamontowane w każdej placówce, a ostatni punktu projektu, czyli szkolenia z obsługi sprzętu, zaplanowane są na 12 września 2021 w godz. 15:00–18:00 w Parku Achera. W końcu września zrealizowany zostanie również zwycięski pomysł „Antysmogowe kwietniki miejskie w dzielnicy Ursus” – nastąpi to po skoszeniu łąki i zebraniu pokosu.

6 zwycięskich pomysłów już zrealizowano

W Dzielnicy Ursus całkowicie zrealizowane zostały:

 • „Zakup pieca do wypału ceramiki dla pracowni ceramicznej Domu Kultury Kolorowa”,
 • „Wakacyjne bajki dla dzieci”,
 • „Letnie kino plenerowe dla dzieci i młodzieży”,
 • „Uzupełnienie brakującej nawierzchni poliuretanowej na placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 383 przy ul. Warszawskiej 63 w Warszawie”,
 • „Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Klubu Seniora Promyk”.
 • Dzięki pomysłowi „Czystość na trawnikach – trzy psie stacje z koszem na psie grubsze sprawy” ustawione zostały już 3 kosze: na polanie przy ul. Konotopskiej 9 oraz przy skrzyżowaniach ul. Kadłubka z Konotopską oraz ul. Zielonej Gęsi z Piechoty Wybranieckiej.

Czekamy na odpowiedź z Pruszkowa

Jeśli chodzi o Pruszków, na razie czekamy na odpowiedź zgodnie z zapowiedzią: – Postaramy się przesłać ją w możliwie najszybszym terminie – obiecał Wojciech Ługowski, Inspektor z Urzędu Miasta Pruszkowa (Wydział Inicjatyw społecznych).

Gdzie w regionie można głosować na projekty?

Niestety, jeszcze nie wszystkie gminy z naszego obszaru zdecydowały się na demokratyczny proces konsultacji społecznych, w ramach których mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych. Z takiej możliwości nie mogą korzystać mieszkańcy Piastowa, Brwinowa oraz Ożarowa Mazowieckiego. Za to mieszkańcy Michałowic już za dwa tygodnie (w terminie 24 września – 8 października) zdecydują, które z ośmiu pomysłów zostaną wcielone w życie w przyszłym roku w ramach pierwszej edycji Budżetu obywatelskiego ich gminy. Kwota przeznaczona przez władze Michałowic na Budżet Obywatelski w 2022 roku wynosiła według założeń 500 000 zł, przy czym na pewno wydatki będą mniejsze, skoro łączna wartość wszystkich projektów dopuszczonych do głosowania (z 26 zgłoszonych) opiewa na kwotę 361 659,60 zł. Głosowanie na projekty odbędzie się w formie: elektronicznej (na stronie budżetu obywatelskiego za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi projektów) oraz papierowej (poprzez dostarczenie karty do głosowania osobiście do biura podawczego Urzędu Gminy Michałowice lub przesłanie korespondencyjnie na adres Urzędu Gminy Michałowice).

Głosowanie na projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza

Warto w tym miejscu przypomnieć, że każdy mieszkaniec woj. mazowieckiego ma szansę udziału od 2020 roku w Budżecie Obywatelskim Mazowsza. W tym roku do rozdysponowania jest 25 mln złotych. Zwycięskie pomysły będą realizowane przez województwo mazowieckie lub wyłonionego przez województwo wykonawcę. Głosować na pomysły można jedynie internetowo poprzez stronę https://bom.mazovia.pl w terminie od 20 września do 10 października 2021 r. Mieszkaniec województwa może oddać dwa głosy – jeden głos na projekt z puli ogólnowojewódzkiej i jeden głos na projekt z puli podregionalnej. Można oddać tylko jeden głos na projekt z wybranej puli.

Nasz region może wiele zyskać, jeżeli zwyciężą takie projekty, jak:

 • „Po drodze z zielenią – zagospodarowanie zieleni wzdłuż ul. Pszczelińskiej w Brwinowie i Otrębusach”,
 • „Szkolenie kierowców z powiatu pruszkowskiego w zakresie doskonalenia techniki jazdy”,
 • „Zakup karetki dla mieszkańców miasta Pruszkowa i okolic”,
 • „Wielofunkcyjna i ogólnodostępna strefa TEQ” (w Pruszkowie).

O głosy walczą też pomysły z obszaru Warszawy, większość dotyczy doposażenia sektora zdrowia. Wśród nich są takie inicjatywy, jak np.:

 • „Urządzenie do produkcji tlenu medycznego w butlach, dla pacjentów pogotowia ratunkowego w Warszawie”,
 • „Program wczesnej oceny neurologicznej noworodków i niemowląt w Oddziale Neonatologii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego w Warszawie Sp. z o.o.” czy
 • „Zakup karetki specjalistycznej wraz z wyposażeniem dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SP ZOZ w Warszawie”.

Jeszcze nie wszystkie projekty zrealizowano w ramach poprzedniej edycji BOM

Przyjrzeliśmy się również, jak wygląda stan realizacji pomysłów na obszarze, którym się zajmujemy. Nie ruszyła budowa „Wielofunkcyjnego boiska sportowego dla mieszkańców powiatu pruszkowskiego”. 3 lutego 2021 r. podpisano umowę pomiędzy Województwem Mazowieckim a Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie – realizatorem zadania. Obecnie trwa przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia procedury wyboru wykonawcy. Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia wystąpi w najbliższym czasie o rozszerzenie harmonogramu zadania o wykonanie badań archeologicznych terenu, na którym ma być zlokalizowane boisko. Ze względu na ochronę konserwatorską terenu jest to warunek konieczny do uzyskania pozwolenia na budowę.

W Brwinowie ma być zrealizowany projekt „Harcerskie rondo – zagospodarowanie terenu wokół ronda Ignacego Kozielewskiego, współtwórcy polskiego harcerstwa i słów hymnu „Wszystko, co nasze”. Podpisano umowę z Wykonawcą na opracowanie projektu zieleni. Wykonawca na wykonanie tego zadania ma 3 miesiące od daty zawarcia umowy. Po wykonaniu dokumentacji projektowej zostanie uruchomiona procedura wyboru Wykonawcy pozostałych robót.

Obecnie przygotowywane jest postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na rozpoczęcie wcielenia w życie pomysłu „Nasadzenia drzew w Warszawie”.

W trakcie realizacji jest zakup sprzętu do Przezczaszkowej Stymulacji Magnetycznej, by następnie wdrożyć tę metodę leczniczą w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie.

Z powodzeniem można korzystać z projektu „In-vitro dla Mazowsza”. Realizacja trwa od 8 lutego 2021 roku w placówkach: Centrum Zdrowia Warszawa Sp. z o.o. a także Medi Partner Sp. z o.o. oraz Gravida Sp. z o.o.

Podobnie, w wybranych placówkach na terenie Warszawy i w Złotokłosie odbywają się spotkania w ramach zwycięskiej inicjatywy „Mogę więcej – warsztaty edukacyjno-artystyczne dla dzieci i dorosłych”.

Natomiast do zakończonych z sukcesem inicjatyw ważnych dla naszego regionu należą:

 • „Zakup sprzętu służącego obiektywnej diagnostyce nagłego zaniewidzenia i zapobiegania ślepocie” (projekt realizował Oddział Okulistyczny Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie),
 • „Program wspierania i promowania karmienia piersią noworodków donoszonych i przedwcześnie urodzonych w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim”.
 • Mazowiecki Szpital Bródnowski w Warszawie Sp. z o.o. może także pochwalić się zakończeniem realizacji projektu „Poprawa w zakresie wykrywalności wrodzonych wad serca u noworodków – program badań przesiewowych i wczesnej diagnostyki wad serca u noworodków”.

Agnieszka Gorzkowska

MS 15/2021, 9 września 2021

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *