NASZE STRONY

Jak przebiega realizacja pomysłów w ramach budżetów obywatelskich? Część 2

We wrześniowym numerze („Mocne Strony” nr 15/2021) informowaliśmy o stanie realizacji projektów Budżetu Obywatelskiego w Dzielnicy Ursus oraz pomysłów wybranych w 1. edycji Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. Teraz przyglądamy się, jak wygląda realizacja pomysłów w Pruszkowie. Przedstawiamy także listę zwycięskich pomysłów w 1. edycji Budżetu Obywatelskiego Gminy Michałowice. Przyglądamy się, co zyska nasz obszar dzięki wyłonieniu inicjatyw realizowanych w przyszłym roku dzięki 2. Edycji Budżetu Obywatelskiego Mazowsza.

Niestety, jeszcze nie wszystkie gminy z naszego obszaru zdecydowały się na demokratyczny proces konsultacji społecznych, w ramach których mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych. Z takiej możliwości wciąż nie mogą korzystać mieszkańcy Piastowa, Brwinowa oraz Ożarowa Mazowieckiego. Za to mieszkańcy Michałowic w dniach 24 września – 8 października zdecydowali, które z ośmiu pomysłów zostaną wcielone w życie w przyszłym roku w ramach pierwszej edycji Budżetu obywatelskiego ich gminy.


W Pruszkowie

2 projekty pod znakiem zapytania

Po prawie 2 miesiącach(!) w końcu otrzymaliśmy także odpowiedź z pruszkowskiego magistratu o stanie realizacji 26 projektów wybranych przez mieszkańców rok temu. Z tabeli przysłanej do nas 26 października wynika, że 7 zwycięskich inicjatyw zostało zrealizowanych. Są to:

 • „Plaża miejska w Centrum Miasta” (110 000 zł),
 • „Kulturalnie i aktywnie – wesołe poranki na trawie dla dzieci” (25 600 zł),
 • „Progi zwalniające na ulicy Ireny” (26 000 zł),
 • „PDF – Pruszkowski Dzień Folkloru” (120 000 zł) oraz
 • 3 „Pruszkowskie Biblioteczki Plenerowe” (każda o wartości 6 100,00 zł).

Nie wiadomo, czy do końca roku uda się wcielić w życie pomysł na niemałą kwotę 37 160 zł „Pomoc w przejściu przez niebezpieczne skrzyżowanie na ul. Promyka dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 10 w Pruszkowie”. 

– Projekt Budżetu nie jest realizowany ze względu na brak zainteresowania pracą. Od kilku miesięcy na stronie bip Szkoły nr 10 jest umieszczone ogłoszenie o naborze do pracy. Nikt się nie zgłosił – czytamy.

Przeszkody napotkał także pomysł „Infrastruktura Malich 2021”. Instalacja dystrybutora wody pitnej z miejskiego wodociągu jest jeszcze w trakcie procedury zapytania ofertowego. A ze względu na brak reakcji ze strony autora pomysłu utrudnione jest wytypowanie innej lokalizacji do wykonania jednej z części projektu w okolicach rzeki Utraty.

Wygląda jednak na to, że pozostałe 17 inicjatyw mieszkańców doczeka się sfinalizowania do końca roku– zostały już podpisane umowy z wykonawcami i roboty są w trakcie.

 • 3 projekty zakładające zakup i montaż defibrylatorów w różnych częściach Pruszkowa mają być ukończone do 30 listopada.

Jeszcze w listopadzie mają zostać wykonane:

 • „Zadaszona wiata rowerowa na Os. Staszica”,
 • „Plac zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej nr 1”,
 • „Plac zabaw dla dzieci starszych w Parku Żwirowisko”.

Z projektów miękkich w trakcie opracowania jest jeszcze „Publikacja okolicznościowa z okazji 100-lecia Liceum i gimnazjum Zana”.

Wyjątkowo dużym zainteresowaniem natomiast cieszą się realizowane jeszcze pomysły aktywizujące mieszkańców, takie jak:

 • „Aktywny Senior III”,
 • „Seniorada V – Żbików”,
 • „Seniorada V – Centrum”
 • „Świetlica osiedlowa dla mieszkańców – Malichy – Tworki” i
 • „Czas na nas – angielski i portugalski”.

W Michałowicach

Największe poparcie dla siłowni plenerowej

Oddano 397 głosów, w tym 20 zostało oddanych niezgodnie z regulaminem, dlatego zostały unieważnione. Ranking głosowania został opracowany w oparciu o prawidłowo oddane głosy przez 377 mieszkańców. Każdy mógł wybrać łącznie nawet 5 projektów.

 • Największym uznaniem (187 głosów) cieszył się zwycięski projekt „Siłownia plenerowa z elementami do workout’u w Granicy” (125 500 zł). Wymienimy pozostałe pomysły w kolejności największej liczby głosów. „Kontaktujmy się z przyjaciółmi Włochami w ich języku – nauka języka włoskiego dla początkujących, dla mieszkańców gminy Michałowice w sali biblioteki lub w szali szkolnej w Komorowie” (13 300 zł).
 • „Wygodny pojemnik na elektrośmieci na osiedlu Michałowice” (30 000 zł).
 • „Michałowickie wieczory muzyczne – cykl comiesięcznych koncertów muzyki poważnej w wykonaniu uznanych artystów różnych pokoleń” (79 500 zł).
 • „Gdzie słyszysz śpiew – tam idź. Tam dobre serca mają” – dzięki temu zaproszeni goście poprowadzą nieodpłatnie serię warsztatów śpiewu dla wszystkich chętnych. W kilku wybranych terminach uczestnicy warsztatów będą mogli wystąpić razem na mini koncertach podsumowujących cały cykl (14 000 zł).
 • „Karta życia”, czyli program, dzięki którym mieszkańcy gminy otrzymają wzory kart i koperty. Wszystko po to, by w ujednolicony sposób zapisali informacje medyczne o własnym stanie zdrowia i w bezpieczny sposób przechowywali je w lodówkach (10 159,60 zł).
 • „Progi spowalniające w ciągu ulicy Ireny i ulicy Podhalańskiej w Komorowie” (50 000 zł).
 • „Bębnimy dla zdrowia i radości – warsztaty bębniarskie dla dużych i małych, dla młodych i dojrzałych, czyli dla każdego” (39 200 zł).

Woj. mazowieckie

„Meditrans” i Mazowiecki Szpital Bródnowski szczęśliwymi beneficjentami

Każdy mieszkaniec woj. mazowieckiego ma szansę udziału od 2020 roku w Budżecie Obywatelskim Mazowsza. W tym roku na pomysły można było głosować w terminie od 20 września do 10 października. Do rozdysponowania było aż 25 mln złotych. W przyszłym roku realizowanych będzie 68 inicjatyw – przez województwo mazowieckie lub wyłonionego przez województwo wykonawcę.

Dotyczące naszego obszaru zwycięskie pomysły mieszczą się zarówno w puli ogólnowojewódzkiej, jak i w 2 podregionach: warszawskim zachodnim oraz z Warszawy.

 • Wśród ogólnowojewódzkich nasz region rozwinie „Zwolnij i jedź bezpiecznie – pilotażowy projekt budowy radarowych wyświetlaczy prędkości na drogach wojewódzkich na terenie gmin Brwinów, Głowaczów, Grodzisk Mazowiecki, Jasieniec, Józefów, Nadarzyn, Nowa Sucha, Osieck, Miasto Płońsk, Pruszków, Raszyn, Sanniki, Sierpc, Sochaczew, Sokołów Podlaski, Miasto Sokołów Podlaski, Tarczyn, Warka, Węgrów i Wyszków” (971 208 zł).
 • Kliniki z Mazowsza wyłonione w konkursie skorzystają z pomysłu za 198 000,00 zł „In vitro – nasza szansa na bycie mamą i tatą”.
 • Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” w Warszawie zakupi nowoczesny ambulans ratunkowy o wartości 500 000,00 zł, a w ramach podobnego zwycięskiego projektu na kwotę 277 886,79 zł Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie wyposaży się w bezawaryjny i bezpieczny ambulans transportowy.

Wspomnieć trzeba z wielkim żalem, że nie uda się z funduszy BOM zakupić karetki dla mieszkańców miasta Pruszkowa i okolic – niewiele głosów brakowało, aby pomysł udało się wcielić w życie.

 • Przy budynku mieszczącym Oddział Neonatologii dobudowany zostanie ogród z myślą o pacjentach, przebywających wiele miesięcy w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie (150 000 zł). Będą mogli odbyć swój pierwszy spacer w przepięknym ogrodzie pod nadzorem mamy i taty oraz wyspecjalizowanej kadry.
 • Wybrany do realizacji projekt „Edukacja na szlakach Mazowsza – warsztaty i wycieczki dla dzieci i dorosłych” (200 000 zł) zapewni serię warsztatów edukacyjnych dla młodych mieszkańców Mazowsza i ich opiekunów w kilku Muzeach, m.in. Muzeum Jacka Malczewskiego w Radomiu, Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia, Muzeum Wsi Radomskiej, Muzeum Ludowych Instrumentów w Szydłowcu.

Z podregionu warszawskiego zachodniego ważne dla naszego obszaru będą 2 wyłonione do realizacji pomysły:

 • Poprawa bezpieczeństwa w ciągu DW 888 Zaborów – Święcice (Gminy Leszno i Ożarów Mazowiecki; koszt: 304 000 zł) oraz
 • „Po drodze z zielenią – zagospodarowanie zieleni wzdłuż ul. Pszczelińskiej w Brwinowie i Otrębusach” (685 602,33 zł).

Znaczenie dla naszych Czytelników będą również miały zwycięskie projekty z puli dotyczącej Warszawy – prawie wszystkie dotyczą zdrowia.

 • Dzieci z nieprawidłowościami neurologicznymi przebywające w Oddziale Neonatologii Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego skorzystają z Programu wczesnej oceny neurologicznej noworodków i niemowląt (105 000 zł),
 • W tej samej placówce – w Zakładzie Rehabilitacji i Fizykoterapii – będzie można wymienić windę, co zapewni możliwość przemieszczania się pacjentom z niepełnosprawnością ruchową (492 000 zł).
 • Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” przy ul Poznańskiej 22 zakupi kolejną nowoczesną karetkę (300 000 zł), jak również dzięki innemu wybranemu projektowi wyposaży swoją stację przy ul. Jana Pawła Woronicza 19 w sprężarkę wysokiego ciśnienia do napełniania butli tlenowych w koncentratorze tlenu (120 000 zł).

W puli warszawskiej wygrał również tylko jeden projekt o kulturalnej tematyce:

 • „NASZ hip hop festiwal”.

Agnieszka Gorzkowska

MS 19/2021, 11 listopada 2021