BRWINÓW

Inwestycje drogowe

Po zakończeniu inwestycji drogowych piesi i zmotoryzowani mieszkańcy Brwinowa zyskają zdecydowanie lepsze warunki komunikacyjne

Ulica Kępińska będzie jak nowa

Prace przy rozbudowie ul. Kępińskiej postępują. Wykonane prace na odcinku ponad 700 m łączącym drogę wojewódzką (DW 719) z drogą powiatową (ul. Wilsona) umożliwią lepszą i bezpieczniejszą komunikację oraz poprawią jakość życia mieszkańców.

Ulica Kępińska w Brwinowie doczekała się remontu. Realizacja projektu rozpoczęła się jesienią 2021 r. Dla mieszkańców gminy ul. Kępińska pełni istotną rolę komunikacyjną na obszarze południowo-wschodniej części miasta, łącząc dwie ważne drogi publiczne – powiatową (ul. Wilsona) oraz wojewódzką (DW 719). Ulica Wilsona, do której dochodzi, jest jedną z głównych ulic miasta – połączenie stanowi dogodny dojazd do centrum.

W ramach inwestycji zaplanowano wykonanie pełnej infrastruktury drogowej wraz z oznakowaniem pionowym i poziomym. Zakres robót podzielono na dwa etapy: pierwszy – prace od drogi wojewódzkiej DW 719 do skrzyżowania z ul. Kraszewskiego oraz drugi – od ul. Kraszewskiego do ul. Wilsona. Na chwilę obecną roboty są zaawansowane w 90% – wykonawca zakończy prace przed ustalonym w umowie terminem.

Dla bezpieczeństwa i uspokojenia ruchu drogowego zaplanowano wykonanie trzech wyniesionych skrzyżowań z drogami gminnymi: z ul. Borkową, ul. Kraszewskiego i ul. Orzeszkowej. Ułożono nową nawierzchnię asfaltową, wymieniono i zbudowano kanalizację deszczową wraz z przykanalikami i wpustami deszczowymi. Ułożono chodniki dla pieszych o zmiennej szerokości wzdłuż całego remontowanego odcinka oraz wykonano zjazdy na posesję i dojścia do furtek. Aby ułatwić poruszanie się, ciągi piesze w miejscach przejść przez ulice zostały obniżone do poziomu jezdni, zamontowano wypustki dla osób niewidomych i niedowidzących.

Przed wykonawcą jeszcze budowa wyniesionego skrzyżowania z ul. Orzeszkowej. Na zakończenie pozostanie zagospodarowanie terenu zieleni – wykonanie plantowania poboczy pasa drogowego, wraz z humusowaniem i obsianiem trawą.

Zastosowane nowe rozwiązania drogowe mają ułatwić ruch pieszym i kierowcom, a ulica zyska nowy, estetyczny wygląd.   Koszt inwestycji to 2 765 189,05 zł. Jeszcze przed rozpoczęciem robót gmina wnioskowała do marszałka województwa mazowieckiego o dotację celową – prośba została rozpatrzona pozytywnie. Przyznano pomoc w wysokości 1 603 524,82 zł w ramach „Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”, pozostałe środki będą pochodziły z budżetu gminy.

Trwa przebudowa ul. Grudowskiej

Ulica Grudowska w Brwinowie zmieni się nie do poznania. Droga gminna prowadząca od strony ul. Sochaczewskiej do tunelu pieszo-rowerowego zostanie przebudowana w najbliższych miesiącach.

Ulica Grudowska ma długość 250 m. Od strony południowej krzyżuje się z ul. Mszczonowską, a od strony północnej – z ul. Sochaczewską. Jej stan pogarszał się i w coraz większym stopniu utrudniał bezpieczne poruszanie się rowerzystów i kierowców. Nawierzchnia jezdni, która została wykonana kilkanaście lat temu z mieszanek mineralno-bitumicznych, była już całkowicie zużyta. Zapadnięcia i ubytki świadczyły o słabej konstrukcji, w złym stanie były też krawężniki.

Gmina Brwinów już kilka lat temu zdecydowała o wykonaniu przebudowy ul. Grudowskiej, zwłaszcza że stała się ona popularnym dojazdem dla rowerzystów do tunelu pieszo-rowerowego prowadzącego do ul. Sportowej i południowej części miasta. Po przygotowaniu dokumentacji udało się wprowadzić to zadanie do tegorocznego budżetu.

Zakres umowy, którą gmina Brwinów zawarła z wykonawcą, obejmuje zarówno roboty drogowe wraz z budową kanalizacji deszczowej, jak również zaprojektowanie i budowę brakujących odgałęzień kanalizacji sanitarnej do granic sąsiadujących z drogą nieruchomości. Solidna podbudowa powinna zapewnić bezproblemowe funkcjonowanie drogi przez długie lata. Od strony zachodniej znajdzie się chodnik, a od wschodniej – pas zieleni, na którym zostanie zasiana trawa. Wody deszczowe i roztopowe zostaną odprowadzone do kanalizacji deszczowej. Zostaną też wykonane zjazdy i dojścia do posesji.

Do przetargu, który został ogłoszony na początku roku, stanęły trzy firmy. Wygrała spółka Fal-Bruk, oferując cenę 883 140 zł. Realizacja umowy ma nastąpić w terminie pięciu miesięcy od dnia zawarcia umowy. Prace już ruszyły.

UG Brwinów

MS 7/2022, 12 maja 2022