POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI

Inwestycje drogowe w powiecie warszawskim zachodnim

Dofinansowanie modernizacji dróg powiatowych

Powiat Warszawski Zachodni uzyskał dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla 2 zadań inwestycyjnych w gminie Błonie: przyznano ponad 1,6 mln zł do rozbudowy ul. Błońskiej (drogi nr 4107W) w Bieniewicach oraz blisko 2 mln zł do rozbudowy ul. Strażackiej (drogi nr 4104W) w Dębówce.

Rozbudowa ul. Błońskiej na odcinku ok. 750 m kosztować będzie ok. 3 mln zł. W ramach prac przewidziano m.in.: wzmocnienie konstrukcji nawierzchni jezdni, wymianę chodnika i budowę zjazdów na posesje, wykonanie kanalizacji deszczowej, budowę ścieżki rowerowej, usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą i nowe oznakowanie drogi.

Ulica Strażacka modernizowana będzie na odcinku o długości. ok. 1,1 km, koszt tej inwestycji to ok. 4,2 mln zł. W ramach prac planuje się wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni, budowę odwodnienia, przebudowę przepustu, wykonanie chodnika wraz ze zjazdami na przyległe posesje i nowe oznakowanie drogi.

Prace na ul. Niepokalanowskiej

Inwestycje będą współfinansowane przez Powiat WZ i Gminę Błonie. Przetargi wyłaniające wykonawców tych zadań zostaną ogłoszone w najbliższym czasie.

Przyznane dofinansowanie świadczy o efektywności pracy Zarządu Powiatu i Zarządu Dróg Powiatowych, jest ono niezwykle potrzebne, obserwujemy bowiem stały wzrost cen materiałów budowlanych i robocizny, co powoduje że wykonanie wielu z zaplanowanych wcześniej inwestycji będzie wymagało dodatkowych środków finansowych.

Kładka w Podkampinosie na finiszu

Informowaliśmy Czytelników pod koniec ub.r. o uzyskaniu przez Powiat dofinansowania z Subwencji Ogólnej Budżetu Państwa na rozbudowę fragmentu ul. Niepokalanowskiej wraz z budową ronda i kładki przez rzekę Utratę w Podkampinosie (gm. Kampinos). Przyznano wówczas ponad 3 mln zł, to jest ok. 50% kosztów inwestycji. Wartość całej inwestycji, obejmującej obydwa zadania, wynosi 5,7 mln zł i będzie sfinansowana – oprócz pozyskanych środków zewnętrznych – przez Powiat Warszawski Zachodni i Gminę Kampinos.

Trwają czynności związane z odbiorem końcowym kładki w Podkampinosie. W toku są prace przy budowie ronda i rozbudowie fragmentu ul. Niepokalanowskiej. Zakończono prace przy budowie kanalizacji deszczowej, częściowo wykonano nawierzchnię chodnika i konstrukcję zatok autobusowych.

Inwestycja w Konotopie i Jawczycach wymaga większych nakładów

Otwarto przetarg na wykonanie rozbudowy układu drogowego – ulic: Rajdowej, Piastowskiej i Piwnej w miejscowościach Konotopa i Jawczyce (gm. Ożarów Maz.). Najkorzystniejsza z ofert określiła koszt wykonania inwestycji na ponad 8,2 mln zł. Przekracza ona środki w budżecie powiatu (6 mln zł) zaplanowane na ten cel. W związku z tym na najbliższej sesji Rady Powiatu planuje się zwiększenie poziomu środków finansowych przeznaczonych na powyższą inwestycję. W jej kosztach będzie partycypowała firma Panattoni (50%), pozostałą część pokryją Powiat Warszawski Zachodni i Gmina Ożarów Mazowiecki.

Wznowienie prac na drodze Czarnów–Gawartowa Wola

Wprowadzono nowego wykonawcę rozbudowy drogi na odcinku Czarnów–Gawartowa Wola (gm. Leszno), o długości ok. 2,3 km. Zarząd Dróg Powiatowych odstąpił od umowy z poprzednią firmą. Aktualnie nowy wykonawca inwestycji wykonuje prace przygotowawcze: wycinkę drzew i wprowadzenie czasowej organizacji ruchu. W przyszłym tygodniu planowane jest rozpoczęcie prac przy budowie kanalizacji deszczowej.

Koszt inwestycji to ok. 6,2 mln zł, termin jej zakończenia zaplanowano na koniec lipca br.

Będzie bezpieczniej na przejściach dla pieszych!

W tegorocznym budżecie zaplanowano fundusze na poprawę bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych. Inwestycje tego typu przewidziano: w Błoniu przy ul. Poniatowskiego, w Izabelinie i Laskach przy ul. 3 Maja, w Łomiankach przy ul. Wiślanej i Długiej, w Kaputach przy ul. Sochaczewskiej, w Wiktorowie przy ul. Topolowej, w Kampinosie przy ul. Niepokalanowskiej i w Starych Babicach przy ul. Sienkiewicza. Na zadania te przewidziano łącznie środki w wysokości ok. 1,8 mln zł.

Na przejściach dla pieszych wykonane będą różnorodne inwestycje uzależnione od specyfiki terenu, m.in.: doświetlenie przejść, azyle dla pieszych, poprawa oznakowania poziomego, sygnalizacja świetlna. Na wykonanie niektórych inwestycji zawarto już umowy z wykonawcami.

Ruszyły prace związane z poprawą bezpieczeństwa na ul. 3 Maja w Laskach (droga nr 4130W) – wykonana będzie tam sygnalizacja świetlna w rejonie przedszkola. Zakończenie prac w Laskach zaplanowano na koniec czerwca br.

MS 6/2022, 28 kwietnia 2022