BŁONIE

Inauguracyjna Sesja w Błoniu

We wtorek 7 maja w Błoniu odbyła się Inauguracyjna Sesja Rady Miejskiej IX kadencji. W Sali widowiskowej Centrum Kultury zgromadzili się nowo wybrani radni i zaproszeni goście.

Zgodnie z procedurą obrady rozpoczęła i prowadziła – do momentu wybrania Przewodniczącego – radna seniorka Helena Szymańska. Podczas uroczystości radni oraz burmistrz złożyli ślubowanie na rozpoczynającą się kadencję i otrzymali z rąk przewodniczącej Miejskiej Komisji Wyborczej zaświadczenia o wyborze.

Burmistrz Zenon Reszka podczas swojego wystąpienia podziękował wszystkim osobom wspierającym go w niełatwej kampanii wyborczej, a także wszystkim mieszkańcom gminy Błonie, którzy wzięli udział w wyborach 7 kwietnia. Szczególne podziękowania złożył swoim najbliższym: Mamie i Żonie. Przypominał też najważniejsze punkty programu, jakie zamierza realizować w najbliższych pięciu latach.

Kolejnym punktem Sesji był wybór prezydium nowej Rady Miejskiej. W tajnych głosowaniach wybrano: na Przewodniczącego – radnego Tomasza Wiśniewskiego, na I Wiceprzewodniczącego – radnego Grzegorza Banaszkiewicza, a na II Wiceprzewodniczącego – radnego Jacka Cieślaka.

Nowa rada już zaczęła intensywne prace – w ciągu tygodnia radni utworzyli komisje tematyczne, a kolejna sesja robocza odbyła się 15 maja.

BP UM w Błoniu
fot. Zdzisław Lecewicz
(Centrum Sportu w Błoniu)

MS 5/2024, 23 maja 2024