OŻARÓW MAZOWIECKI

Gmina Ożarów Mazowiecki Liderem Rozwoju i Liderem Edukacji

Związek Miast Polskich (ZMP) uhonorował Gminę Ożarów Mazowiecki w dwóch kategoriach, przyznając jej tytuły Lider Rozwoju i Lider Edukacji. Podstawą wyboru laureatów były wyłącznie dane ze statystyki publicznej, w tym administracyjnej, powszechnie dostępnej dla wszystkich JST. Ranking nie wiązał się z żadnymi kosztami, ani ankietami przygotowywanymi przez gminy. Nagrody odebrał w imieniu Gminy – Paweł Kanclerz, Burmistrz Ożarowa Mazowieckiego.

ZMP już po raz drugi przyznaje te tytuły, chcąc podkreślić znaczenie innowacyjnego zarządzania w miastach i docenić zaangażowanie samorządów w rozwój lokalny i edukację. – Te wyróżnienia świadczą o skuteczności samorządów we wdrażaniu innowacyjnego zarządzania rozwojem lokalnym i edukacji. Celem ich przyznania jest nie tylko uhonorowanie dotychczasowych osiągnięć, ale też zainspirowanie innych miast – mówi Zygmunt Frankiewicz, prezes ZMP.

W kategorii Lider Rozwoju Związek wyróżnił miasta, które najlepiej rozwijały się w ostatnich latach, a miarą tego rozwoju jest powierzchnia mieszkań, obiektów przeznaczonych do działalności gospodarczej i budynków usług publicznych nowo wybudowanych w ostatnich pięciu latach. Do oceny wykorzystano dane pochodzące z Monitora Rozwoju Lokalnego, dostępnego na stronie internetowej monitorrozwoju.pl. Specjalne wyróżnienia przyznano za inwestycje przygotowane do realizacji w kolejnych latach.

Tytuł Lidera Rozwoju otrzymała m.in. gmina Ożarów Mazowiecki.

Z kolei kategoria Liderzy Edukacji wyróżniała miasta, które okazały się najlepsze w dziedzinie edukacji w ostatnich latach, a miarą są tu wyniki na egzaminie ósmoklasisty, jakie uczniowie systematycznie uzyskują w tych miastach, przy jednoczesnym racjonalnym poziomie finansowania oświaty. Dla każdego z miast wyliczono wskaźnik wyników egzaminów jako średni wynik ze wszystkich egzaminów wchodzących w skład egzaminu ósmoklasisty. Pod uwagę brano lata szkolne od 2020–2021 do 2022–2023 oraz dane publikowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Oprócz tego, bazując na sprawozdaniach budżetowych publikowanych przez Ministerstwo Finansów, wyliczano również wskaźnik kosztów ponoszonych na edukację przez miasta. Liderzy Edukacji to gminy, które radziły sobie najlepiej z zarządzaniem i finansowaniem edukacji.

Gmina Ożarów Mazowiecki znalazła się również wśród wyróżnionych w tej kategorii.

Na podstawie informacji prasowej ZMP

Elżbieta Jastrzębska-Jóźwiak

Zastępca burmistrza

Urząd Miejski w Ożarowie Mazowieckim

MS 5/2024, 23 maja 2024