OŻARÓW MAZOWIECKI

Gmina Ożarów Mazowiecki laureatem w Plebiscycie Lider Zmian 2023 #eFEktUE

W grudniu, podczas 11. Forum Rozwoju Mazowsza, Zastępca Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego Elżbieta Jastrzębska-Jóźwiak odebrała od Wicemarszałka Województwa Mazowieckiego Wiesława Raboszuka nagrodę dla zwycięzcy z subregionu warszawskiego zachodniego – Gminy Ożarów Mazowiecki – za zrealizowany w latach 2016–2017 projekt pn. ,,Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Ożarów Mazowiecki”.

Projekt swoim zakresem objął dwa obiekty:

■ Szkołę Podstawową Nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Ożarowie Mazowieckim,

■ Pływalnię Miejską – Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ożarowie Mazowieckim.

i polegał na wykonaniu prac termomodernizacyjnych oraz zastosowaniu odnawialnych źródeł energii, które wpłynęły na obniżenie ilości zużywanej energii cieplnej i mocy cieplnej obiektów, obniżenie zapotrzebowania na energię pierwotną oraz na redukcję emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do powietrza.

Podczas plebiscytu o nominacje rywalizowały ze sobą projekty z dofinansowaniem z Regionalnego Programu Operacyjnego 2014–2020 z dziewięciu subregionów Mazowsza. O przyznaniu nominacji do Lidera Zmian 2023 decydowali internauci.

Dziękujemy za oddane głosy w Plebiscycie Lider Zmian 2023 #eFEktUE.

Elżbieta Jastrzębska- Jóźwiak

Zastępca burmistrza ds. społecznych

MS 1/2022, 3 lutego 2022