MICHAŁOWICE

Gmina Michałowice jedną z najlepszych do życia gmin w Polsce!

Gmina Michałowice jest drugim miejscem w Polsce z najlepszą jakością życia – według prestiżowego rankingu Serwisu Samorządowego PAP „Gmina dobra do życia”.

Gmina Michałowice zajęła 2 miejs­ce w Polsce wśród wszystkich gmin i 2 miejsce wśród gmin wiejskich o charakterze podmiejskim.

– Dziękuję za to wyróżnienie i za przygotowanie tego rankingu panu profesorowi Śleszyńskiemu. Cieszę się, że uwzględniono w nim wskaźniki ważne dla naszych mieszkańców, takie jak te dotyczące środowiska naturalnego czy uwarunkowań społecznych. Po tym etapie, kiedy budowaliśmy wodociągi, zaczynamy skupiać się na aktywności i infrastrukturze społecznej. To świadczy o tym, że tak buduje się dobrostan. Bardzo dziękuję urzędnikom, samorządowcom i mieszkańcom, bo nie ukrywajmy, że pracowaliśmy na ten wynik wspólnie przez ostatnie 30 lat! – mówiła Małgorzata Pachecka, wójt gminy Michałowice podczas ceremonii wręczenia nagród.

Ranking powstał dzięki badaniom jakości życia w każdej z 2477 gmin w Polsce. Opracowany został pod kierunkiem prof. Przemysława Śleszyńskiego z Polskiej Akademii Nauk. Praca niezależnych naukowców daje gwarancję odpowiednio dobranych wskaźników i wysokiego poziomu merytorycznego badania.

– Kluczem do badania jakości życia jest różnorodność naszych potrzeb – wyjaśniał prof. Śleszyński podczas ceremonii wręczenia nagród. – Próbowaliśmy odzwierciedlić potrzeby jak najszerszej i największej grupy społecznej. Przyjęliśmy 48 wskaźników i wybraliśmy je w autorski sposób, patrząc na kwestie ważne dla rodziny z dziećmi, która mieszka w niedalekim sąsiedztwie dziadków-seniorów – mówił naukowiec.

Wśród blisko pięćdziesięciu badanych wskaźników niezwykle istotne są te, na które niebagatelny wpływ mają działania samorządu lokalnego; zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty to w końcu podstawowe zadanie własne gminy. Ranking uwzględnia m.in. atrakcyjność migracyjno-osadniczą, warunki mieszkaniowe, infrastrukturę wodociągową, dostęp do środowiska naturalnego (zieleni), dostępność opieki zdrowotnej czy jakość edukacji. Jednocześnie po raz pierwszy w tak szerokim zakresie wykorzystano szereg różnorodnych danych środowiskowych.

Ogłoszenie wyników rankingu oraz wręczenie nagród wyróżnionym samorządom odbyło się 4 listopada br. w siedzibie serwisu Samorządowego PAP.

Patronat nad Rankingiem objęły Związek Miast Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP, Unia Miasteczek Polskich oraz Unia Metropolii Polskich.


Gmina Michałowice znów w pierwszej 10. najlepszych samorządów według Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej”

Od 17 lat redakcja dziennika Rzeczpospolita ocenia dokonania lokalnych władz w Polsce, wybiera te samorządy, które najlepiej dbają o odpowiedzialne gospodarowanie istniejącymi zasobami w celu budowania trwałego rozwoju w obszarze ekonomicznym, społecznym i środowiskowym.

W Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej” gmina Michałowice zajęła 10. miejsce w rankingu na 1523 gminy wiejskie. To ogromne wyróżnienie i motywacja do dalszego rozwoju.

Zestawienie Ranking Samorządów jest przygotowywane odrębnie dla miast na prawach powiatu, gmin miejskich i miejsko-wiejskich oraz gmin wiejskich. W rankingu nie jest uwzględniane miasto stołeczne Warszawa, ze względu na swój status.


UG Michałowice


MS 20/2021, 25 listopada 2021