NASZE STRONY

Gaz ziemny jest niezbędny dla transformacji energetycznej aglomeracji warszawskiej

Gaz ziemny odgrywa kluczową rolę w dekarbonizacji polskiej gospodarki, pełniąc funkcję paliwa przejściowego w procesie rezygnacji z węgla na rzecz odnawialnych  źródeł energii. W tym kontekście szczególne znaczenie ma jego wykorzystanie w sektorze elektroenergetycznym i ciepłowniczym, zarówno w Warszawie, jak i w okolicznych gminach.

Zmiana sposobu zasilania elektrociepłowni i ciepłowni z węgla na gaz obniża emisję dwutlenku węgla o połowę i może przełożyć się na niższe opłaty. To nie tylko korzyść dla środowiska, ale także dla odbiorców końcowych, którzy odczuwają wzrost kosztów opłat za uprawnienia do emisji CO2 w rachunkach za prąd. Ponadto, zastąpienie węgla gazem ziemnym w ciepłownictwie indywidualnym znacząco zmniejsza liczbę tzw. dni smogowych, w których przekroczone są dopuszczalne normy stężenia pyłów zawieszonych PM 10 i PM 2,5. Już te dwa przykłady wyraźnie pokazują, jak ważną rolę może odegrać gaz ziemny w transformacji energetycznej polskiej gospodarki.

Strategiczna zmiana – stabilny proces

Uzyskanie neutralności klimatycznej to skomplikowany i długotrwały proces, planowany na dziesięciolecia. Odejście od wysokoemisyjnych źródeł energii, z węglem na czele, na rzecz zasobów odnawialnych odbywa się etapowo. Wymaga to również strategicznego planowania i konsekwentnej realizacji, z uwzględnieniem okresu przejściowego. Dzięki temu transformacja gospodarki, dotychczas opierającej się głównie na węglu, może przebiegać płynnie i bez zakłóceń.  W tym kontekście gaz ziemny, jako niskoemisyjne paliwo odegra istotną rolę, szczególnie w sektorze energetycznym, ale nie tylko.

Warto zauważyć, że surowiec ten może pełnić wiele funkcji, w tym m.in. stabilizować źródła odnawialne, w których produkcja energii zależna jest od warunków pogodowych. Gaz ziemny jest także istotny w kontekście transformacji energetycznej, również ze względu na swoje właściwości. W postaci skroplonej, czyli LNG, może być bowiem sprowadzany z dowolnego miejsca na świecie, co stanowi istotną korzyść w kontekście globalnej dywersyfikacji dostaw energii. Dlatego, podobnie jak nasi nadbałtyccy sąsiedzi, inwestujemy w Polsce w kolejny terminal LNG – tym razem pływający, typu FSRU (ang. Floating Storage Regasification Unit). Pamiętajmy także, że gaz ziemny jest istotny nie tylko w kontekście transformacji energetycznej, i w perspektywie kilkunastu najbliższych lat nie zniknie całkowicie z naszego otoczenia. Stanowi bowiem nie tylko źródło energii, ale również jest surowcem dla branży nawozowej i chemicznej.

Nowa Koncepcja Zasilania Warszawy

Warszawa i jej okolice znajdują się obecnie w dynamicznym procesie rozwoju, który obejmuje m.in. budowę nowych osiedli mieszkaniowych oraz modernizację elektrociepłowni. Zmiany te przyczynią się do zwiększenia zapotrzebowania na gaz.  Obecna infrastruktura umożliwia dostawę ok. 1 mld m3 gazu rocznie, co w perspektywie kilku najbliższych lat, zgodnie z obecnymi prognozami, może okazać się niewystarczające. Odpowiadając na te wyzwania, GAZ-SYSTEM opracował specjalny plan zwiększenia możliwości przesyłowych tzw. pierścienia warszawskiego pod nazwą: Nowa Koncepcja Zasilania Warszawy. Zgodnie z jej założeniami będzie możliwe przesłanie każdego roku nawet ponad 2 mld m3 gwarantując stabilność dostaw prądu i ciepła mieszkańcom aglomeracji warszawskiej.

Projekt zakłada budowę kilku nowych gazociągów oraz modernizację istniejącej infrastruktury. W ramach Nowej Koncepcji Zasilania Warszawy powstaną:

  • Gazociąg Rembelszczyzna – Mory (gazociąg warszawski) o długości 28,5 km (etap budowy) zlokalizowany na terenie gmin: Nieporęt, Jabłonna, Warszawa (dzielnice Białołęka, Bielany i Bemowo), Łomianki, Stare Babice i Ożarów Mazowiecki.
  • Gazociąg Stanisławów – Wola Karczewska o długości ok. 40 km (etap projektowania) na terenie gmin: Stanisławów, Dębe Wielkie, Mińsk Mazowiecki i Wiązowna.
  • Gazociąg Wola Karczewska – Karczew o długości ok. 15 km (etap projektowania), na terenie gmin: Wiązowna, Celestynów, Otwock i Karczew.
  • Gazociąg Karczew – Gassy o długości ok. 2 km (etap projektowania) na terenie gmin Karczew i Konstancin-Jeziorna.
  • Gazociąg Mory – Reguły o długości ok. 5,2 km (etap projektowania) na terenie gmin: Ożarów Mazowiecki, Piastów oraz miasta Warszawa (dzielnica Ursus).

Kontakt w sprawie inwestycji: GAZ-SYSTEM Oddział w Rembelszczyźnie, tel. +48 22 767 08 01, e-mail: sekretariat.rembelszczyzna@gaz-system.pl

Gaz ziemny to czystsze powietrze

Problem jakości powietrza coraz częściej poruszany jest przez mieszkańców aglomeracji warszawskiej, w której głównym źródłem zanieczyszczeń jest transport. Jednak za epizody smogowe, czyli krótkotrwałe, lecz wysokie przekroczenia norm jakości powietrza, bezpośrednio odpowiada emisja komunalno-bytowa, czyli piece i kominki. Z tego właśnie powodu strategie polskich firm energetycznych (m.in. PGE, PGNiG i Veolia) skupiają się na dekarbonizacji, czyli na odejściu od węgla przede wszystkim na rzecz gazu ziemnego. Działania firm z sektora energetycznego muszą być ze sobą skoordynowane. Z tego powodu konieczny jest dalszy rozwój infrastruktury przesyłowej gazu, która w przyszłości może być wykorzystywana także do transportu wodoru oraz innych gazów, odgrywając kluczową rolę w procesie przejścia gospodarki na zeroemisyjne źródła energii. Nowa Koncepcja Zasilania Warszawy doskonale wpisuje się w tę wizję, stanowiąc odpowiedź na rosnące potrzeby gazowe aglomeracji warszawskiej oraz argument na rzecz dalszego rozwoju i utrzymania sieci gazociągów przesyłowych.

Przesył wodoru i transport dwutlenku węgla

Analizy GAZ-SYSTEM wskazują, że zapotrzebowanie na gaz ziemny będzie w najbliższych latach rosło zarówno wśród odbiorców indywidualnych, jak i przedsiębiorstw. Co równie istotne, rozwój infrastruktury gazowej jest ukierunkowany na wykorzystanie jej do przesyłu wodoru, wydłużając okres eksploatacji gazociągów. Badana jest również możliwość transportu dwutlenku węgla sieciami przesyłowymi.


Od Finlandii po Niemcy, czyli wodór paliwem przyszłości Europy

Przesył i magazynowanie wodoru są elementami obecnie prowadzonych prac analityczno-koncepcyjnych. Jako operator sieci przesyłowej, a teraz także operator magazynów (poprzez objęcie 100 proc. udziałów w Gas Storage Poland), spółka chce pełnić aktywną rolę w procesie transformacji i dekarbonizacji polskiej gospodarki.

Trwają badania rynku dotyczące określenia potencjalnego popytu i podaży na wodór, co ma posłużyć jako fundament do opracowania planów rozwoju infrastruktury sieci przesyłowej. Prowadzone są także prace badawcze w zakresie wykorzystywania istniejącej infrastruktury gazowej do transportu metanu z domieszką wodoru. Jednocześnie GAZ-SYSTEM aktywnie uczestniczy w wielu krajowych i międzynarodowych inicjatywach wspierających tą technologię. Jedną z nich jest Nordycko-Bałtycki Korytarz Wodorowy, biegnący przez terytoria Finlandii, Estonii, Łotwy, Litwy, Polski i Niemiec.

Zgodnie z założeniami, Nordycko-Bałtycki Korytarz Wodorowy przyczyni się do rozwoju energetyki odnawialnej i powiązanych z nią systemów. Projekt ma na celu promowanie produkcji energii elektrycznej z niskoemisyjnych i zeroemisyjnych źródeł, co przyspieszy rozwój gospodarki wodorowej i pomoże w realizacji unijnych celów klimatycznych. Ponadto stworzy warunki do inwestowania w innowacyjne rozwiązania przemysłowe i technologiczne wzdłuż całej trasy rurociągu, obniży koszty transportu, stworzy miejsca pracy i przyniesie dodatkowe dochody zaangażowanym w ten projekt państwom.

Ku zielonej przyszłości

W nadchodzących latach przewiduje się znaczący wzrost zapotrzebowania na gaz zarówno na poziomie krajowym, jak i lokalnym. Rozwój infrastruktury przesyłowej, która może być wykorzystywana do transportu wodoru oraz innych gazów, odgrywa kluczową rolę w procesie przejścia gospodarki na zeroemisyjne źródła energii i zapewnienia jej stabilności. Te czynniki stanowią istotne argumenty na rzecz dalszego rozwoju i utrzymania sieci gazociągów przesyłowych. Tym samym realizacja strategii zmierzającej do osiągnięcia neutralności klimatycznej może być nie tylko łatwiejsza, ale i przynieść szereg odczuwalnych korzyści już teraz.

Mocne Strony, 9 lipca 2024 r.